,,Švyturio" informacija

Informacija apie parengtą Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Darbėnai-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo programą Planuojamos ūkinės veiklos... Skaitykite toliau

Naujausi įrašai