Pr. Lap 18th, 2019

Kontaktai

Vyr. redaktorius

Alvydas Ziabkus

Redaktoriaus pavaduotoja

Laima Stonkuvienė

Tel.: 8 (445) 51205, mob. 861578316

Korespondentai

Irma Antanaitytė

Tel. 864507462

Aistas Mendeika

Tel. 867039791

Fotografas

Karolis Bakūnas

Tel. 862746273

Skelbimų ir reklamos skyrius

Edita Dargienė

Tel. 860519300

Redakcijos el.paštas

svyturiolaikrastis@gmail.com