Tr. Geg 27th, 2020

Kontaktai

Redaktorė

Ligita Sinušienė

ligita.sinusiene@svyturiolaikrastis.lt

Tel. 8 677 36959

Korespondentė

Laima Stonkuvienė

Tel. 8 615 78316

svyturiolaikrastis@gmail.com

Skelbimų ir reklamos skyrius

Edita Dargienė

Tel. 8 605 19300

reklama@svyturiolaikrastis.lt

Redakcijos el.paštas

redakcija@svyturiolaikrastis.lt

 97 peržiūrų (-a)

Naujausi įrašai