Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.

Šiandien posėdyje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad balsuodamas už savo nusišalinimą Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius pažeidė įstatymą, o pats meras sako, kad per uoliai dirbo.

Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius neišvengė interesų konflikto, kai šių metų rugsėjo 24 d. savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savo paties pareikšto nusišalinimo. Šiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tokį sprendimą šiandien vienbalsiai priėmė (VTEK).

Tyrimo duomenys rodo, kad šių metų rugsėjį, minėtajame savivaldybės tarybos posėdyje A. Kalnius išreiškė norą nusišalinti. Esą, dėl giminystės ryšių, susijusių su darbotvarkės klausimu, kuriuo siūlyta 25 procentais sumažinti žemės nuomos mokestį UAB „Svaitransa“ už 2020 metų mokestinį laikotarpį.

Dėl savo pareikšto nusišalinimo meras paragino balsuoti tarybos narius ir balsavo pats. Tai patvirtina ir posėdžio vaizdo įrašas.

VTEK nustatė, kad UAB „Svaitransa“ direktorė ir akcininkė Svetlana Užandenienė yra A. Kalniaus artimo asmens krikšto mama. VPIDĮ prasme, krikšto tėvai nelaikyti artimais asmenimis, taip pat VTEK neturi duomenų apie kitus mero ir bendrovės vadovės tarpusavio ryšius, todėl ir nusišalinti šiuo atveju nebuvo pagrindo.

Tačiau VTEK atkreipia dėmesį, kad šiuo atveju nesvarbu, ar A. Kalnius nusišalino pagrįstai ar nepagrįstai. Svarbu tai, kad valstybės politikas dalyvavo sprendžiant dėl savo paties nusišalinimo ir pats balsavo, nors turėjo šiose procedūrose nedalyvauti.

Jeigu reikia vykdyti tarnybines pareigas, kurios yra susijusios su valstybės politiko privačiais interesais, tokiais atvejais VPIDĮ draudžia valstybės politikui atlikti minėtąsias pareigas arba dalyvauti rengiant, svarstant, priimant ar kitaip paveikti su tuo susijusius sprendimus. Tokiais atvejais asmuo privalo nusišalinti ir toliau jokia forma nebedalyvauti sprendžiant klausimą.

Šį principą VTEK yra pabrėžusi ir savo pernai spalį patvirtintoje Rekomendacijoje dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos.

Nusišalinęs asmuo turi nedalyvauti, kai sprendžiama priimti ar nepriimti jo ar jos nusišalinimą. Dalyvavimas laikytinas pažeidimu net ir tada, kai asmuo nebalsuoja, o pavyzdžiui, susilaiko nuo balsavimo. Tai yra akcentavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje. Taigi, nusišalindamas asmuo turi kartu ir pasišalinti iš patalpos, kurioje klausimas sprendžiamas.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Kretingos rajono savivaldybės merui ir Etikos komisijai užtikrinti, kad pareikštų nusišalinimų priėmimo ar nepriėmimo klausimai būtų sprendžiami laikantis VPIDĮ nuostatų. Juos tikslinga spręsti individualiai, vertinant visas pateiktas ir interesų konfliktą galinčias lemti aplinkybes, o nusišalinusiajam nedalyvauti posėdyje ir nebalsuoti, kai savivaldybės taryba svarsto pareikšto nusišalinimo motyvus ir balsuoja.

Nesant pakankamai duomenų, akivaizdžiai ir tiesiogiai patvirtinančių, kad UAB „Svaitransa“ yra susijusi su A. Kalniaus privačiais interesais, VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, kai šių metų rugsėjį meras pasirašė potvarkį, kuriuo į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę įtraukė klausimą dėl UAB „Svaitransa“ žemės nuomos mokesčio sumažinimo. Tyrimo duomenimis, bendrovės ir mero nesieja jokie ūkiniai, turtiniai ar finansiniai įsipareigojimai, valstybės politikas nėra jos akcininkas ar valdymo organo narys. Taip pat A. Kalniaus, kaip privataus asmens, su UAB „Svaitransa“ vadove ir akcininke nesieja jokie ūkiniai, turtiniai ar finansiniai įsipareigojimai. Taip pat VTEK konstatavo, kad meras VPIDĮ nuostatų nepažeidė, kai, jam atostogaujant, mero pavaduotojas minėtosios bendrovės prašymą nukreipė savivaldybės administracijai vykdyti.

„Per daug uoliai stengiausi laikytis prievolės vengti privačių ir viešų interesų supainiojimo, todėl esu kaltas, – “Švyturiui” sakė meras A. Kalnius. – Būtent tokia mintis pačiam šiandien peršasi  po VTEK priimto sprendimo, kad balsuodamas už savo paties nusišalinimą per Tarybos posėdį pažeidžiau įstatymą. Na bet šiuo metu nesiimu eskaluoti galiojančių teisės aktų bei VTEK sprendimo ir manau, kad kiekvienas, susipažinęs su sprendimu, susidarys savo nuomonę.“

 

 8,638 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes