5 thoughts on “Paulius Vaineikis: „Artėjant šioms Velykoms pabudo mūsų tauta”

  1. Ačiū, broli Pauliau,kad atlaikei fizinį ir dvasinį spaudimą, išlikai ištikimas pašaukimui- tarnauti Dievui ir Tėvynei, savo Močiūtės, Tėvelio ir Krikštatėvio idealams. Jie buvo vieni iš tų, kurie su savo bendražygiais, gūdžiais okupacijos metais, sugriovė sovietinių lagerių sistemą, buvo Vorkutos sukilimo organizatoriai- dėl ko šimtai tūkstančių politinių kalinių išėjo į laisvę. Po 30 Nepriklausomybės metų iškilo nauji pavojai valstybei, šeimai,net valstybinei kalbai. Tu drąsiai stojai ginti tradicinę šeimą, prieš atgimstančią neobolševikinę ideologiją, vienos socialinės grupės, Laisvės partijos įsigalėjimą, kuris užgožia visą suliberalėjusią dešiniųjų Seimo narių dauguma, buvusias jų nusistovėjusias nacionalines ir patriotines idėjas. Iki šiol ir dabar jaučiame Tavo visakeriopą paramą ir didžiuojamės pasirinkimu būti LLKS KAPELIONU. Dėkoju broliams pranciškonams , kitiems dvasiškiams ir visiems kitiems, kurie palaikėte Paulių. Linkėjimai gimnazijos direktoriui, visiems ginazistams su kuriais bendravo Paulius, mokė Jus tikėjimo tiesų.Nuoširdžiausi sveikinimai Kristaus Prisikėlimo Šventėje. Su Šventomis Velykomis!

  2. Vengrija, Lenkija, Rusija ir kitos „tradicines vertybes“ akcentuojančios valstybės būtent ir nuėjo diktatūros keliu. Lietuva eina demokratijos keliu kartu su vakarų Europa.

Comments are closed.

TAIP PAT SKAITYKITE