Skaidrė iš Liutauro Degėsio pranešimo.

Praėjusį ketvirtadienį Kretingos Simono Daukanto progimnazijoje įvyko nuotolinė respublikinė teorinė-praktinė konferencija „ATEITIES MOKYKLA“, kurioje dalyvavo pedagogai iš 20-ies Lietuvos miestų ir rajonų, 60-ies skirtingų Lietuvos švietimo įstaigų.
Buvo perskaityti 27 pranešimai. Gerąja patirtimi dalinosi ir 8 S. Daukanto progimnazijos pedagogai.
Konferencijos iniciatorė progimnazijos direktorė Sigita Jonaitienė, sveikindama visus dalyvius, pabrėžė, jog šio susibūrimo tikslas – išsiaiškinti, į kokią mokyklą nori eiti mokiniai ir kokioje nori dirbti mokytojai, rasti atsakymą, kaip priartėti prie idealios mokyklos vizijos. Linkėdama, kad konferencijoje iškeltos idėjos suteiktų galimybę rastis kitokiai mokyklai – mokyklai, kurioje visi vaikai jaustųsi laimingi, pakvietė kartu ieškoti atsakymo, kokios ateities mokyklos, kokio mokytojo, kokio ugdymo norime.
Konferenciją pradėjęs filosofijos mokslų daktaras, poetas, mokslinių straipsnių ir vadovėlių autorius Liutauras Degėsys pranešime „Ateitis prasidėjo vakar, gal šiandien dar ne vėlu“ pabrėžė mokyklos kaitos, vaikų socializacijos, mokymosi mokytis, kai žinai, ko nesimokyti, svarbą.
Mokslų daktarė, švietimo ekspertė, VšĮ „Mokyklų tobulinimo centro“ steigėja, programos „Renkuosi mokyti“ konsultantė Eglė Pranckūnienė kalbėjo apie pasitikėjimo įtaką mokinių mokymuisi, mokytojų darbo kokybei ir gerovei bei ragino pasitikėti mokytojais praktikais švietimo reformų metu.
Pedagogų nuomone, ir dabar, ir ateityje bus svarbus vaiko socialinis emocinis ugdymas. Net 10 pedagogų pasidalino praktine patirtimi, kaip per teatro, meno terapijos, kino pamokas, neformalaus ugdymo užsiėmimus, žaidžiant su Kimočio žaislais, ugdomas empatiškumas ir emocinis intelektas.
Trečioje konferencijos dalyje pradinio ugdymo ir dalykų mokytojai atskleidė nuotolinio mokymosi ypatumus, internetinių įrankių „Quizlet“ ir „Padlet“, QR kodų naudojimo pamokoje galimybes. Pasidalijo švietimo naujove – metodu ,,Pamokos studija“, kuris leidžia sustiprinti mokytojų bendradarbiavimą ir pasiekti mokinių pažangos. Daug dėmesio skyrė patyriminiam ir probleminiam mokymui.
Visi pranešėjai teigė, jog dabarties ir ateities mokykloje labai svarbi aktyvi veikla ir nenuobodi pamoka.
Dalyviai diskutavo ir reflektavo grupėse bei savo įžvalgas pristatė baigiamojoje konferencijos dalyje „Ateities mokykla – įtraukianti mišraus ugdymo mokykla, kurioje dirbs ne robotai, o kūrybingi, ugdantys vaikų empatiją ir įvairius gebėjimus pedagogai“.
Konferencijos dalyviai dėkojo organizatoriams už galimybę susitikti su bendraminčiais, pasidalinti informacija, praktiniais pavyzdžiais.
Kretingos rajono savivaldybės švietimo skyriaus specialistė Jolanta Jurgutienė pasidžiaugė pirmąja nuotoline praktine konferencija, kurioje buvo įdomu, linksma ir informatyvu. Dėkojo progimnazijos direktorei S. Jonaitienei bei moderatorėms Vidai Garjonienei bei Daivai Beivydienei.
Konferencija „Ateities mokykla“ – viena iš Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų „Kokybės krepšelis“ ir „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ veiklų.
Regina KATKUVIENĖ
Kretingos S. Daukanto progimnazijos mokytoja

 9,067 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes