UAB Kretingos šilumos tinklai informuoja šilumos vartotojus, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. keičiasi centralizuotai tiekiamos šilumos kainos.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-919 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“, nuo 2021 m. liepos 1 d. taikomos centralizuotai tiekiamos šilumos kainos (be PVM):

  1. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina – 5,97 ct/kWh:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,51 ct/kWh;

1.2. kintamoji dedamoji – 2,46 ct/kWh;

  1. mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,16 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – 1,16 Eur/mėn./kW arba 1,99 Eur/mėn.

Suminė vienanarė šilumos kaina be PVM už suvartotą šilumos kiekį – 6,13 ct/kWh.

Šilumos kainos, vadovaujantis galiojančiomis šilumos kainų dedamosiomis ir atsižvelgiant į technologinio kuro kainų pokytį, perskaičiuojamos kas mėnesį.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. O3E-748 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, nuo 2021 m. liepos 1 d. taikomos karšto vandens kainos (be PVM):

vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,86  Eur/m3;

kitiems vartotojams5,75 Eur/m3.

Karšto vandens kainos taikomos vartotojams, kurie karšto vandens tiekėju yra pasirinkę UAB Kretingos šilumos tinklus.

Karšto vandens kainos perskaičiuojamos, keičiantis šilumos ir geriamojo vandens  kainoms.

 “Kretingos šilumos tinklai”

 7,623 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes