Šią savaitę vykusio Tarybos posėdžio metu priimti aktualūs sprendimai dėl Savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų.

Paslaugų sąrašo pokyčiai
Vienu sprendimu Taryba patvirtino Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų sąrašą ir tų paslaugų kainas. Šis sprendimas taip pat panaikino seną, dar 2020 metais priimtą tokio pat pobūdžio sprendimą.
Lyginant buvusį ir naują sprendimą, į akis iškart krenta paslaugų kainų pokyčiai, suprantama – į didesnę pusę. Kretingos socialinių paslaugų centro direktorė Danutė Skruibienė teigė, kad pastaruoju metu keitėsi ne tik kai kurie teisės aktai, reguliuojantys šią sritį, bet ir ekonominė aplinka – energijos išteklių kaštai. Tarp teisinio reguliavimo naujovių – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymu „Socialinių paslaugų katalogas“ papildytas nauja paslauga „Socialinė priežiūra šeimoms“. O iš buvusio katalogo išbraukta paslauga „Kitos bendrosios socialinės paslaugos“. Be to, socialinių paslaugų sąraše ministerijos nurodymu buvo pakeisti ir tikslinti ir kai kurie kiti paslaugų pavadinimai arba suformuluoti nauji. Tad Savivaldybės tarybos sprendimuose jau privaloma atsižvelgti į visus teisinės bazės pakeitimus.

Kainos ūgtelėjo
Tarp socialinių paslaugų kainų – tik dvi, nepatyrusios pokyčių. Ir prieš porą metų, ir dabar Taryba paliko galioti tas pačias asmeninės higienos paslaugų kainas: maudymasis duše – 2 Eur, skalbimas ir 5 kg skalbinių džiovinimas – 3 Eur.
Didžiausi kainų pokyčiai, kritę į akis ne vienam Tarybos nariui, tai trumpalaikė ar ilgalaikė socialinė globa vaikams. 2020 m. jos kaina buvo nustatyta 1215 Eur, dabar Taryba patvirtino dvigubai didesnę 2523,30 Eur kainą.
Keitėsi ir laikino apnakvindinimo kaina. 2020 m. Tarybos patvirtintame sąraše buvo tik viena eilutė (ar laikinos nakvynės galimybė), kur paslaugos kaina buvo 15,77 Eur. Dabartiniame kainų sąraše nurodoma, kad lakina nakvynė Kretingos socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai padalinyje verta 21,35 Eur, o nakvynė Socialinių paslaugų centro Nakvynės namuose – jau 30,05 Eur.
Pastebimai pabrango psichosocialinė pagalba – nuo buvusių 5,30 Eur iki 12,10 Eur. Brango ir visos kitos socialinės priežiūros bei socialinės globos paslaugos, tačiau ne tiek daug.

Kas sąlygojo pokyčius
Socialinių paslaugų centro direktorė D. Skruibienė teigė, kad Centro teikiamų socialinių paslaugų kainas būtina pakeisti, nes padidėjo faktinės socialinių paslaugų organizavimo išlaidos, pirmiausia – socialinių paslaugų įstaigos socialines paslaugas organizuojančio ir jas teikiančio personalo darbo užmokestis. 2021 m. jis didėjo 7 proc., 2022 m. – 9 proc., o 2023 m. dar padidės 9 procentais. Keitėsi valstybinio socialinio draudimo įmokos, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos, išlaidos kitoms prekėms – kanceliarinėms, spaudiniams ir kt. Brango prekės, susijusios su įstaigos administravimu bei su paslaugų gavėjo poreikiais, transporto išlaidų dalis, susijusi su paslaugų teikimu. Pastebimi pokyčiai įvyko ir kitų išlaidų eilutėse – patalpų šildymas, vandentiekis, kanalizacija, ryšių paslaugos, spaudiniai ir kt.

 24,306 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes