Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame birželio 29 dieną, buvo įvykdyta svarbi ceremonija. Naujai išrinkta tarybos narė Jolanta Gedvilaitė prisiekė įgyvendinti savo pareigas ir pakeisti iš tarybos atsistatydinusį Steponą Baltuonį.

Prisiekdama, Jolanta Gedvilaitė pažadėjo gerbti ir vykdyti Konstituciją bei įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas bei susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų pažeisti savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Jos prisiekimas reiškia, kad ji įsipareigojo tarnauti Kretingos rajono bendruomenei ir dirbti jos labui.

Tai nebuvo vienintelis pakeitimas taryboje. Taip pat buvo priimtos priesaikos dviem kitoms naujoms tarybos narėms – Rokui Venckui ir Egidijui Gedvilui. Jie pakeitė Tarybos narius Vaidą Jakumienę ir Povilą Černeckį, kurie atsisakė savo mandatų dėl nesuderinamų pareigų. V. Jakumienė buvo paskirta Savivaldybės vicemerės, o P. Černeckis pradėjo eiti Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas. Naujai prisiekę tarybos nariai buvo išrinkti pagal visuomeninio rinkimų komiteto “Kretingos kraštas” sąrašą.

Be to, ateityje gali būti numatomi ir kiti pakeitimai Kretingos rajono taryboje dėl nesuderinamų pareigų. Romandas Žiubrys, kuris šiuo metu užima tarybos nario pareigas, gali atsisakyti savo mandato dėl naujai gautų pareigų Kretingos muziejaus vadovo pareigose. Jei tai įvyks, jo vietą užims pirmas už sąrašo esantis “Kretingos krašto” atstovas Laimonas Žemaitis.

Papildyta: Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcija oficialiai pateikė pareiškimą, kuriame buvo pranešta apie Jolantos Gedvilaitės delegavimą svarbioms pareigoms Kretingos rajono taryboje.

Pagal pateiktą pareiškimą, Jolanta Gedvilaitė buvo deleguota į Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetą. Be to, ji buvo deleguota Antikorupcijos komisijos pirmininke, kurios vaidmuo yra užtikrinti skaidrumą ir veiksmingą kovą su korupcija vietos valdyme.

“Švyturio” inf.

 4,372 peržiūrų (-a)

53% LikesVS
47% Dislikes