Asociatyvi nuotr.

Kultūros ministerija pranešė apie svarbius pakeitimus Baudžiamojo bei Administracinių nusižengimų kodeksuose, kurie įsigalios nuo liepos 1 d. Šios pataisos skirtos stiprinti autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą bei mažinti neteisėtą turinio naudojimą, ypač elektroninėje aplinkoje.

Iki šių pakeitimų įsigaliojimo teisinė bazė netinkamai atspindėjo elektroninės aplinkos reikmes ir neišteklius, kuriuos ji siūlo pažeidėjams. Dažnai neteisėtas turinys, kaip kūrinio ar gretutinių teisių objekto viešas paskelbimas internete, nebuvo laikomas baudžiamu veiksmu pagal Baudžiamojo kodekso nuostatas. Tai kėlė didelį iššūkį autorių ir teisių turėtojų teisių apsaugai, nes daugiausiai neteisėtai naudojamas turinys yra būtent internete.

Su naujaisiais pakeitimais Baudžiamajame kodekse numatoma baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą kūrinio ar gretutinių teisių objekto padarymą viešai prieinamą kompiuterių tinklais, kitaip tariant – internete. Tai leis veiksmingiau kovoti su neteisėtu turiniu ir padės įtvirtinti atsakomybę tiems, kurie pažeidžia autorių ir gretutinių teisių turtą.

Be to, Administracinių nusižengimų kodeksas taip pat patiria svarbius pakeitimus. Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK) suteikiamos papildomos funkcijos ir įgaliojimai, susiję su administracinių nusižengimų, vykdomų elektroninėje erdvėje, surašymu ir nagrinėjimu. Tai sumažins teisėsaugos institucijų darbo krūvį ir padidins efektyvumą kovojant su neteisėtu elgesiu internete.

Siekiant pagerinti sąlygas kultūros ir kūrybinių industrijų veiklai, šios pataisos yra labai svarbios. Jos leis sukurti palankesnę ir saugesnę aplinką legaliam turiniui internete. Didės legalių literatūros, mokslo ar meno kūrinių, gretutinių teisių objektų naudotojų skaičius, o tai skatins inovacijas ir kūrybą.

Suteikdama stiprią intelektinės nuosavybės apsaugą, Lietuva sudaro palankias sąlygas pritraukti investicijas ir plėtoti inovacijomis grindžiamus verslo modelius. Tai taip pat paskatins augimą kultūrinių ir kūrybinių industrijų rinkoje, kur autoriai ir atlikėjai galės uždirbti daugiau pajamų ir jaustis motyvuoti savo kūrybos procese.

Svarbu paminėti, kad Baudžiamojo bei Administracinių nusižengimų kodeksų pataisos buvo suderintos su kolektyvinių teisių administravimo asociacijomis, tokiais kaip LATGA, AGATA ir AVAKA, taip pat su Intelektinės nuosavybės apsaugos centru (INAC). Toks bendradarbiavimas yra būtinas, siekiant užtikrinti veiksmingą teisių apsaugą ir teisės aktų įgyvendinimą.

Šie pakeitimai Baudžiamojo bei Administracinių nusižengimų kodeksuose yra žingsnis į priekį siekiant didesnės autorių teisių apsaugos ir teisėtumo internete. Jie turėtų padėti suvaldyti neteisėto turinio plitimą ir skatinti teisėtą turinio naudojimą, prisidedant prie kultūrinių ir kūrybinių industrijų augimo bei plėtros.

Be to, Naujosios Baudžiamojo bei Administracinių nusižengimų kodeksų pataisos siekia mažinti neteisėtą turinio naudojimą, įskaitant torentų tinklus. Pagal šias pataisas, neteisėtas turinio parsisiuntimas per torentus bus traktuojamas kaip pažeidimas, už kurį galima prisiimti baudžiamąją atsakomybę. Todėl, naudojantis torentais, jūs galite būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

 16,270 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes