„Pastaruoju metu vienas svarbiausių žemaičių etninės tapatybės ženklų žemaičių kalba išgyvena didelį pakilimą, skamba vis plačiau ir garsiau. Daromi rimti žingsniai, kad žemaičių kalba būtų išsaugota ir įtvirtinta. Labai svarbus renginys dėl žemaičių kalbos ir apskritai dėl žemaitiško identiteto tvirtinimo įvyko 2023 m. lapkričio 5 dieną – Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje pirmą kartą skambėjo giesmės žemaičių kalba. Giesmių muzikos autorius – kompozitorius, mokytojas ekspertas Aloyzas Žilys, žodžių – poetė, Telšių „Kranto“ progimnazijos direktorė Irena Daubarienė. Per visas mišias giesmės skambėjo žemaitiškai, o po mišių Aloyzo Žilio vadovaujamas Kretingos rajono kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Svaja“ katedroje padovanojo puikų žemaitiškų giesmių koncertą.
Mišių dalyviai ir koncerto klausytojai buvo sužavėti labai šiltu, jautriu, maloniu ir profesionaliu giesmių atlikimu žemaičių kalba. Ypatingai svarbu, kad žemaičių kalba surado kelią ir į bažnyčią – per liturgiją, maldos skaitinius, per naujai sukurtas ir patraukliai atliktas šventas giesmes‘‘, sako profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas Juozas Pabrėža.
Šv. Mišių žemaičių kalba bei jose giedamų žemaitiškų liturginių giesmių idėja kilo kompozitoriui Aloyzui Žiliui po to, kai 2020 metais po rugsėjo mėnesį įvykusio Žemaičių kongreso JE Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius sudarė galimybę Sekmadienio visuotinę maldą Žemaitijos bažnyčiose skaityti žemaitiškai
Šia idėja kompozitorius A. Žilys pasidalijo su buvusiu Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi kunigu profesoriumi Sauliumi Stumbra. Kunigo rūpesčiu kretingiškis susitiko su tekstų autore I. Daubariene. Abu žemaitiškų giesmių autoriai bendraudami pasidalijo abipusiu jutimu, kad, matyt, šios giesmės buvo paties Viešpaties norėtos, nes visų pagrindinių, t. y. šv. Mišių dalims pritaikytų liturginių giesmių: šv. Mišių pradžios giesmės „Sosėmėlk ont mūsa“, aukojimo giesmės „Aukuojo, Viešpatie, Tau vėskon“, dviejų Šv. Komunijos giesmių: „Jėzau, To esi stiprībė“, „Diekou už nuognė maluonė“, šv. Mišių pabaigos giesmės, o ir didžiosios daugumos kitų giesmių (tarp kurių ir giesmė Telšių katedros globėjui šv. Antanui, Švč. Mergelei Marijai, Šventajai Dvasiai ir kitos), ir tekstai, ir muzika gimė per vieną šių metų rugpjūčio pradžios savaitę.
Pasak I. Daubarienės, ar tokios šv. Mišios vyks dažniau, priklausys nuo kiekvienos bažnyčios vietos bendruomenės troškimo. Pastaruoju metu Kretingos kultūros centro mišrus ansamblis „Svaja“ kartu su vadovu A. Žiliu kiekvieną sekmadienį gieda aplinkinėse bažnyčiose. Su šia programa ansamblis tikisi aplankyti ir kitus Žemaitijos miestus, miestelius, tuo labiau, jei bus sulaukiama iniciatyvos iš tų vietų bendruomenių.
Visos giesmės gimė per labai trumpą laiką. I.Daubarienė pasakojo: „Tai tiesiog vidus ,,išgiedojo“ tą tikėjimo patirtį, kuri per laiką po lašelį kaupėsi, kol tapo tikra kūrybine versme. Visi tie giesmėse sutinkami Šventojo Rašto, šventųjų simboliai, įvaizdžiai man pačiai labai artimi, pažįstami, todėl nereikėjo atskirai jų ieškoti, studijuoti. Per asmeninį Tikėjimo santykį, orientuoti į liaudiškąją žemaičių pamaldumo tradiciją, panaudojant iš „babytės“ Jadvygos išmoktą žemaičių kalbą, jie virto giesmėmis. O kad per tokį trumpą laiką, abu su kompozitoriumi pastebėjome, kad čia tikrai iš Dievo įkvėpimas, gerai įsiklausę tapome Jo instrumentais ir turime maloniai netikėtą rezultatą.“
„Bažnytinės giesmės, kaip ir pats bažnyčios lobynas, – neišsemiama tema: atskiros giesmės gali būti skirtos ir liturginėms kalendorinėms šventėms, ir atskiriems šventiesiems, ir tiesiog išgiedančios Viešpačiui visa, kuo gyvena žmogus: nuo rūpesčių išsakymo, prašymo iki padėkos už gautas malones ar nuolat teikiamą Viltį“, – teigė I. Daubarienė.
Iš viso minėtų autorių jau sukurta 14 liturginių žemaitiškų giesmių, kurių projekto krikštatėviu galima vadinti kun. prof. S. Stumbrą, daug prisidėjusį dar ir prie to, kad Žemaičių Kalvarijos kalnai būtų pripažinti Lietuvos kultūros vertybe.
Norime pasidžiaugti, kad šių metų lapkričio 26 – ąją dieną šis projektas bus pristatomas Šventosios bažnyčioje, gruodžio 10 – ąją Varniuose, vėliau Skuode, Gargžduose, Plungėje, Mosėdyje ir dar daugelyje miestų bei miestelių.
Pagal spaudą

 6,081 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes