Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nuo gruodžio 1 d. pradeda mokėti likusią tiesioginių išmokų ir paramos pagal  Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (Strateginis planas) bei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemones išmokų dalį.

NMA nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d. ūkininkams išmokėjo tiesioginių išmokų avansus ir avansines išmokas pagal Strateginio plano ir KPP priemones – iš viso ūkininkus pasiekė daugiau nei planuota – 309 mln. Eur.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams pradedama mokėti likusi išmokų dalis. Nors Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares mokėti likusią išmokų dalį iki kitų metų birželio 30 d., NMA jau per pirmąjį mokėjimo mėnesį planuoja 98 proc. pareiškėjų pervesti 194 mln. Eur paramą. Likusiems pareiškėjams priklausančios išmokos bus pervestos pasibaigus gruodžiui, tačiau ne vėliau nei tai padaryti įpareigoja teisės aktai.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams bus tęsiami mokėjimai pagal schemas, pagal kurias buvo mokamos avansinės išmokos, ir pradedama mokėti parama pagal:

 • kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklą „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“,
 • ekologinę  sistemą „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“,
 • KPP  priemonę „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“,
 • KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas:
  • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“,
  • „Specifinių pievų tvarkymas“,
  • „Nykstančio paukščio meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“,
  • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“,
  • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“,
  • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“,
  • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“,
  • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą.

NMA informaciniame portale – informacija apie likusios išmokų dalies išmokėjimo laikotarpius ir sumas

Išmokos yra pervedamos į paraiškose nurodytas banko sąskaitas, todėl svarbu, kad pareiškėjai pasitikrintų, ar nėra pasikeitę paraiškoje nurodyti banko duomenys. Tai lengvai galima padaryti prisijungus prie NMA informacinio portalo, adresu portal.nma.lt.

NMA informaciniame portale prisijungę pareiškėjai gali stebėti savo pateiktų paraiškų administracinę būseną, o paspaudę 2023 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą nuo gruodžio 4 d. galės matyti planuojamus galutinių išmokų mokėjimo laikotarpius, rasti informaciją apie jau atliktus mokėjimus.

Apie išmokų mokėjimo terminus galima sužinoti ir paskambinus NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Išmokų dydžiai

Lentelėje žemiau pateikiami planuojami galutinių tiesioginių išmokų, intervencinių priemonių už deklaruotus plotus dydžiai, kuriuos galite rasti žemės ūkio ministro įsakymo projekte.

Paramos schema 2023 m. įkainis, Eur/ha
Bazinė pajamų paramos tvarumui didinti išmoka 77,27
Išmoka jauniesiems ūkininkams:
Pagal 2023–2027 m. laikotarpio reikalavimus 129,10
Pagal 2014–2020 m. laikotarpio reikalavimus 77,09
Papildoma perskirstomoji pajamų paramos tvarumui didinti išmoka:
Nuo 1 iki 10 ha 74,16
Nuo 10 iki 20 ha 80,30
Nuo 20 iki 30 ha 93,93
Nuo 30 iki 50 ha 106,96
Susietoji parama už plotą:
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą 50,73
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą 103,10
Susietoji pajamų parama už vaisių auginimą 486,95
Susietoji pajamų parama už uogų ir riešutų auginimą 330,90
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą 431,28
Kompleksinė ekologinė sistema „Veiklos ariamoje žemėje“:
Už veiklą „Augalų kaita“ 41,97
Už veiklą „Tarpiniai pasėliai“ 102,36
Už veiklą  „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ 16,00
Veikla „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“:
Už esamų kraštovaizdžio elementų priežiūrą 150,00
Už naujų žolinių elementų įkūrimą 157,00
Už naujų medėjančių elementų sodinimą 1329,00
Veikla „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“ 180,00
Veikla „Daugiamečių žolių juostos“ 170,00
Ekologinė sistema „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“ 225,00
Ekologinė sistema „Eroduotos žemės keitimas pievomis“ 187,00
Ekologinė sistema „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“:
Už veiklą „Ekstensyvus daugiamečių pievų tvarkymas ganant gyvulius“ 192,00
Už veiklą „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ 297,00
Ekologinė sistema „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“ 102,00
Ekologinė sistema „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“ 337,00
Ekologinė sistema „Parėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“:
Už daugiametes žoles 206,00
Už daržoves, bulves, uogynus, sodus, vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus 652,00
Už javus, javus pašarams, javus sėklai ir daugiametes žoles sėklai 280,00
Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai) 560,00

 562 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes