Seime įregistruotas Švietimo įstatymo pakeitimo projektas, kurį parengė Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai Algirdas Stončaitis ir habil. dr. prof. Vilija Targamadzė, pasirašė visi frakcijos nariai.

Teikiamu projektu siūloma sudaryti galimybę savivaldybėms tarybų sprendimu leisti formuoti III ir IV gimnazijų klases, jeigu klasėje nėra 21 mokinio, bet mokinių skaičius pagrindinio ugdymo klasėse atitinka arba viršija mažiausią leidžiamą mokinių skaičių. Tai, anot iniciatorių, leistų išlaikyti gimnazijas, kai laikinai sumažėja moksleivių. Nauju teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti, kad mokymo lėšos būtų skiriamos visoms valstybinių ir savivaldybių mokyklų klasėms, tačiau atitinkamai diferencijuojamos atsižvelgiant į faktinį mokinių skaičių mokinių sraute.

Įstatymo projektu taip pat siūloma įtvirtinti tik tokius kiekybinius kriterijus, kurie bus nustatyti įvertinus savivaldybių socialinį, ekonominį, geografinį, kultūrinį kontekstus ir nepažeis savivaldybių teisės savarankiškai tvarkyti savo mokyklų tinklą.

ŠMSM ministro Gintauto Jakšto nuomonė:

Susitikimas su Kretingos rajono atstovais šiandien man dar kartą patvirtino, kad visos sąlygos kokybiškam švietimui Lietuvoje yra. Tereikia veiklumo ir susitelkimo į sprendimų paiešką.
Su kretingiškiais, rajono savivaldybės meru Antanu Kalniumi ir Seimo nariu Antanu Vinkumi, radome sutarimą dėl Salantų gimnazijos ateities, apie kurią šiomis dienomis buvo kalbėta viešai. Sprendimą išbaigsime ir tada pristatysime bendruomenei bei visuomenei. Konstruktyvių įžvalgų galės pasisemti ir kiti Lietuvos regionai.
Tiesą sakant, Kretingos rajonas yra viena tų Lietuvos vietų, kurias būtų galima paminėti tarp pavyzdinių. Tūkstantmečio mokyklų programa vykdoma sparčiu tempu, į rajono mokyklų tinklą žiūrima per sinergijos perspektyvą, taikomi pažangūs vadybos metodai, kurių patirties atvyksta semtis kaimynai, gerbiamos švietimo tradicijos ir sumaniai taikomos inovacijos.
Tai patvirtina, kad prielaidos kokybiškam švietimui Lietuvoje sukurtos, o sėkmė lanko tuos, kurie veikia.

 374 peržiūrų (-a)

80% LikesVS
20% Dislikes