Siekiant įgyvendinti nuo šių metų gegužės 1 d. įsigaliojusius naujus Kelių transporto kodekso reikalavimus vežėjams, vykdantiems keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais, Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) pradeda keisti taksi ir pavėžėtojo paslaugas teikiančių vairuotojų leidimus.  

Pokytis liečia vairuotojus, kuriems leidimai išduoti iki 2024 m. gegužės 6 d. Po šios dienos išduoti leidimai galioja ir toliau, jų keisti nereikia. Vežėjai, turintys savivaldybių išduotus leidimus, taip pat juos turi pasikeisti.

Pateikti prašymą pakeisti leidimą  svarbu iki 2024 m. gruodžio 20 d., nes leidimų nepasikeitę taksi ir pavežėtojo paslaugas teikiantys vairuotojai nuo 2025 m. sausio 1 d. negalės vykdyti veiklos.

„LTSA duomenimis, šiuo metu yra apie 23 000 galiojančių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais leidimų. Dideliam prašymų srautui esame pasiruošę, tačiau kviečiame visus vežėjus, kuriems privalu pasikeisti leidimą, nedelsti iki paskutinės minutės ir prašymus pateikti kuo anksčiau“, – sako LTSA Klientų aptarnavimo ir kokybės departamento direktorė Eglė Vaiciukevičienė.

Leidimai keičiami nemokamai, o norintiems gauti naują leidimą valstybės rinkliava nesikeičia – 8 eurai ir mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) surenkamąją sąskaitą.

Vežėjai, norintys pasikeisti leidimus, gali tai padaryti keliais būdais: fiziškai atvykę į klientų aptarnavimo padalinius,  užpildydami elektroninį prašymą informacinėje sistemoje KELTRA, siųsdami prašymą ir reikiamus dokumentus el. paštu konsultavimas@ltsa.lt, juos pasirašę teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu.

Be to, kad išduodant naująjį leidimą  bus tikrinami privalomi leidimui pakeisti dokumentai bei duomenys, LTSA specialistai turės įsitikinti, ar automobiliui, kuriuo bus vežami keleiviai, atlikta privalomoji techninė apžiūra. Jeigu automobilio privalomoji techninė apžiūra nebus atlikta pagal nustatytus reikalavimus, vežėjas šiam trūkumui ištaisyti turės 5 darbo dienas.

„Keleivių saugumas – svarbiausia. Todėl vežėjams, vykdantiems keleivių vežimą už atlygį lengvaisiais automobiliais, privalomosios techninės apžiūros terminai yra griežtesni. LTSA pastebėjo, kad į keliamus techninius reikalavimus automobiliams vežėjai žiūri gana atsainiai, todėl tikrindami duomenis automobilio techninę apžiūrą vertinsime itin atsakingai“, – priduria E. Vaiciukevičienė.

Automobilio privalomoji techninė apžiūra turi būti atlikta šiai veiklai nustatytu periodiškumu: transporto priemonė, kurios eksploatacijos trukmė iki 5 metų, privalomoji techninė apžiūra atliekama kas 12 mėnesių, daugiau nei 5 metai – kas 6 mėnesius.

Norint pasikeisti leidimą, LTSA reikia pateikti:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei prašymas teikiamas klientų aptarnavimo padalinyje;
 • vairuotojo pažymėjimą, išduotą Europos Sąjungoje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) šalyje, Šveicarijoje arba Ukrainoje, jei vairuotojo pažymėjimas išduotas ne Lietuvos Respublikoje;
 • nustatytos formos prašymą, teikiant ne elektroninėje savitarnoje.

Vežėjai, vykdantys keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą,  turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • būti įregistravę individualią veiklą VMI (veiklos kodas pavėžėtojams – 49.39, taksi – 49.32);
 • neturėti mokestinių nepriemokų;
 • teisėtu pagrindu valdyti transporto priemonę, su kuria vykdoma veikla;
 • turėti ne trumpesnį nei 2 metų B kategorijos vairavimo stažą;
 • būti nepriekaištingos reputacijos, t. y. nebūti nuteisti už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, kai teistumas nėra išnykęs arba panaikintas, nebūti nuteisti už baudžiamąjį nusižengimą, kai nėra atlikta paskirta bausmė (išskyrus, kai yra atleisti nuo bausmės atlikimo), nepiktnaudžiauti alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis, kai leidimo prašo fizinis asmuo;
 • automobilis, su kuriuo vykdoma veikla, turi turėti galiojantį privalomąjį vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą, tinkantį šiai veiklai vykdyti;
 • automobilio privalomoji techninė apžiūra turi būti atlikta nustatytu šiai veiklai periodiškumu, t. y. automobiliams, kurių eksploatacijos trukmė iki 5 metų, privalomoji techninė apžiūra atliekama kas 12 mėn., daugiau nei 5 metai – kas 6 mėn.;
 • taksi veiklą vykdantis juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas  turi būti įregistruotas ES ar EEE valstybėje narėje.

 109 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes

Parašykite komentarą

TAIP PAT SKAITYKITE