Interaktyvus ţaidimas-kelionė po Pastauninko parką vaikams ir tėveliams KIEK TAŠKELIŲ ANT SPARNELIŲ? (pradţia prie „Vaidilos“ skulptūros)

2021-06-12 12:00 - 15:00
Kretinga
Adresas Kretingos kultūros centras, J. Pabrėžos g. 1

Kategorijos