Klaipėdos brass kvinteto ir solistės Beatos Ignatavičiūtės koncertas iš ciklo SUSITIKIMAI SU KLASIKA, skirtas J. K. Chodkevičiaus metams

2021-06-13 14:00 - 14:00
Kretinga
Adresas Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Kategorijos