Kretingos rajono kultūros centro S.Įpilties skyriaus suaugusiųjų dramos kolektyvo spektaklis „Taip tai darosi ant svieto“ pagal Kazio Binkio poemą „Tamošius Bekepuris“ (reţisierė Kristina Lauciutė- Dimienė)

2021-08-29 15:00 - 15:00
Senoji Įpiltis
Adresas Kretingos rajono kultūros centro S. Įpilties skyrius, Kurto Skroblio g. 1