Literatūrinė popietė „V. Mačernis – poetas nepraradęs žemės”, skirta poeto Vytauto Mačernio metams

2021-08-05 13:00 - 13:00
Senoji Įpiltis
Adresas M. Valančiaus viešosios bibliotekos S. Įpilties filialas, K. Skroblio g. 1–1, Lendimai