Pr. Lie 26th, 2021

Minėjimas „Amžinoji atminties šviesa“, skirtas 80-osioms tremties pradţios Lietuvoje metinėms

2021-06-14 14:00 - 14:00
Kretinga
Adresas Kretingos miesto senosios kapinės

Kategorijos