Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas

2021-06-14 12:30 - 12:30
Kretinga
Adresas Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia

Kategorijos