Praėjęs šeštadienis Darbėnuose buvo ypatingas – iškilmingai, nuoširdžiai ir itin šiltai pagerbti senoliai, kurie jau atšventė 80-ąjį gimtadienį. Tokių bendruomenėje renginio organizatoriai suskaičiavo 89.

Už Darbėnų bendruomenės senolius Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje kartu su darbėniškiais meldėsi Telšių katedros klebonas Vygintas Gudeliūnas, dabartinis Darbėnų bažnyčios klebonas Viktoras Dirvonskis ir garbingą 90-metį atšventęs garbės kanauninkas Bernardas Talaišis. Šventėje taip pat dalyvavo ir Prezidento tėvas, 90-metis Antanas Nausėda, renginio iniciatorės Jūratės Sofijos Laučiūtės pavadintas „Darbėnų žentu“.

Po šv. Mišių nuoširdžiausi sveikinimai buvo skiriami senoliams. Pirmiausia įvairiaspalvių gėlių puokšte bei dovanomis pasipuošė vyriausioji darbėniškė, 95-metį atšventusi Birutė Kupšienė, kurią į šventę palydėjo sūnus Vytautas Kupšys.

Nuoširdžius linkėjimus senoliams perdavė ir Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Prie sveikinimų prisijungė klubas „Kretingos ainiai“. Nuostabiu jaunatvišku balsu ilgaamžius darbėniškius pradžiugino Darbėnų gimnazistė Ernesta Butkutė, skyrusi jiems savo dainą.

Darbėniškė J.S.Laučiūtė „Švyturiui“ pasakojo, jog mintis surengti padėkos šventę senoliams kilo po vieno nutikimo bažnyčioje.

„Mano mama buvo ilgaamžė, sulaukusi per 100 metų. Kartą, norėdama ją pagerbti, užsakiau šv. Mišias. Mama dar buvo gyva, bet klebonas, tikriausiai iš įpratimo, pradėjo giedoti „Amžiną atilsį“. Visi nustebo, juk mama dar gyva. Tada pagalvojau, kad į senolius atkreipiame dėmesį tik tada, kai jų nebetenkame, kai jie išeina Anapilin. O kol jie dar kartu su mumis, kažkaip jų nepastebime, dažnai neišgirstame. Todėl kartu su Darbėnų bendruomene nusprendėme surengti Padėkos šventę, kad mūsų senolius visi pamatytų, kad jie patys pasirodytų, susitiktų su bendraamžiais, nuoširdžiai pabendrautų. O mes jiems padėkotume už jų vargus ir rūpesčius“, – sakė J.S.Laučiūtė.

Suprantama, ne visi Darbėnų ilgaamžiai atvyko į šventę, ne visiems tai padaryti leido sveikata. Tačiau atvykusiųjų veiduose švytėjo džiaugsmas, dėkingai už parodytą dėmesį spindėjo akys. Ir dar ilgai bažnyčios šventoriuje būriavosi senoliai, šnekučiavosi, dalijosi prisiminimais.

Aistas Mendeika

 2,758 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes