Praėjusį  penktadienį „Švyturį“  pasiekė Kretingos rajono savivaldybės administracijos prašymas paneigti rugsėjo 4 dienos laikraščio numerio trečiajame puslapyje išspausdintą informaciją, kad Savivaldybė nepateikė Tarybos posėdyje priimtų sprendimų santraukos.

Apie tai, kad šios informacijos redakcija negaus, buvo sužinota tik laikraščio ruošimo spaudai dieną antradienį, kai iki popietės nesulaukus teksto, patys paskambinome į Savivaldybę.

Iki tol tikėdamiesi, kad laikraščio puslapį užims Savivaldybės informacija, jame neplanavome kitos medžiagos, o iki laikraščio maketų atidavimo spaustuvei  buvo likusios vos kelios valandos. 

Todėl buvo nuspręsta trumpą informaciją, kad čia turėjo būti  paskelbti Tarybos sprendimai, išspausdinti  tuščiame laikraščio puslapyje, paaiškinant skaitytojams, kad apie Savivaldybės administracijos ir Tarybos priimtus sprendimus rajono gyventojus informuoti „Švyturio“ laikraštyje Savivaldybė buvo įsipareigojusi pagal  praėjusių metų rugsėjo 14 dieną  pasirašytą Paslaugų teikimo sutartį Nr. S1-872.

Prašymą paneigti šią informaciją pasirašiusi Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Girdvainė teigia, kad tokio įsipareigojimo nebuvę ir Savivaldybės administracija su UAB „Švyturio laikraščiu“ buvo susitarusi spausdinti tik tą informaciją, kurią publikuoti norės Savivaldybė.

Kaip savo teiginio įrodymą Savivaldybės administracija savo prašyme cituoja sutarties punktus, kuriame rašoma: „Užsakovas (savivaldybė) įsipareigoja pateikti Vykdytojui (UAB „Švyturio laikraščiui“) pageidaujamus (paryškinta Savivaldybės administracijos prašyme)  publikuoti tekstus […]“, „nurodyti pageidaujamų tekstų publikavimo datą“, pateikti Vydytojui norimus publikuoti tekstus ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki išeinant leidiniui“.

Tačiau „Švyturio“ redakcijos nuomone, tie patys  sutarties punktai leidžia manyti, kad čia būtent ir kalbama apie tekstus, kuriuos  Savivaldybės administracija pageidauja spausdinti.

Šie tekstai yra išvardinti 2 sutarties punkte „Sutarties kaina“.  Punkte 2.1 Savivaldybės administracija yra išvardinusi, ką Užsakovas norės spausdinti už susitartą kainą: „Informacijos apie Kretingos rajono savivaldybės vykdomus konkursus, įgyvendinamus projektus, veiklą, administracijos direktoriaus priimtus įsakymus, savivaldybės tarybos posėdžių laiką, priimtus sprendimus, sveikinimų, užuojautų spausdinimas“.

UAB „Švyturio laikraštis“ vertina, kad ši aukščiau sutartyje išvardinta informacija ir yra Savivaldybės administracijos  pageidaujami publikuoti tekstai, kuriuos Užsakovas įsipareigoja pateikti.

 Reikia atkreipti dėmesį, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį Savivaldybės administracija Tarybos sprendimų  santrauką publikavimui  „Švyturiui“ atsiųsdavo po kiekvieno Tarybos posėdžio. Todėl  jokia abejonė negalėjo kilti, kad Savivaldybė pasirašytoje sutartyje įžvelgia galimybę savo nuožiūra šios informacijos neteikti.

Įprastai kiekvieną kartą publikavimui pateikiama  informacija pirmą kartą nebuvo atsiųsta po birželio pabaigoje įvykusio posėdžio, paaiškinus, kad tą kartą tai buvo padaryta taupant Savivaldybės lėšas. Tačiau toks atvejis nebuvo numatytas sutartyje.

Jau tuomet supratusi  tokio poelgio tikrąsias priežastis, redakcija tai įvertino kaip ambicijomis paremtą nesusipratimą. Juo labiau, kad apie rugpjūčio 1 dienos Tarybos posėdyje priimtą sprendimą  „Švyturys“ publikavimui gavo.

Rugsėjo pradžioje be jokio išankstinio įspėjimo vėl negavę informacijos apie rugpjūčio pabaigoje įvykusius Tarybos sprendimus, tai įvertinome kaip piktybišką sutarties nesilaikymą.

Kad Savivaldybės administracijos cituojami sutarties punktai turėtų būti traktuojami taip, kaip juos supranta „Švyturys“, leidžia manyti tai, kad pačios Savivaldybės administracijos paruoštoje sutartyje nėra apkalbėta, kokiu būdu ir prieš kiek laiko redakcijai pranešama, jog nuolat siunčiamios informacijos apie Taryboje priimtus sprendimus  kažkada gali nebūti.

Mūsų manymu, lygiateisiškumo pagrindu turėtoje būti sudarytoje sutartyje toks punktas buvo neišvengiamas, nes laikraščio išleidimo išvakarėse  negauta iš anksto planuota medžiaga sutrikdo laikraščio leidybą.

Maža to, mūsų manymu, būdama stipresniąja sutarties puse Savivaldybės administracija diskriminavo kitos sutarties pusės teises. 

Pavyzdžiui, buvo numatyta, kad Vykdytojui atsisakius teikti paslaugas ar nevykdant  (netinkamai vykdant) nors vieno prisiimto įsipareigojimo, numatyta Užsakovui mokėtina 300 eurų bauda už kiekvieną atsisakymo teikti paslaugas ar nevykdymo atvejį.      

Arba, Vykdytojui nutraukus sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, Vykdytojas atlygina Užsakovo patirtus nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu ir sumoka Užsakovui 1000 eurų dydžio baudą.

Tačiau sutartyje taip ir lieka nepaaiškinta, kokiais sutarties nutraukimo atvejais gali kilti Užsakovo kaltė ir  kokios sankcijos jam už tai būtų taikomos.

UAB „Švyturio laikraštis“ 

 1,149 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes