Šiandien Europos Komisija priėmė pasiūlymą, pagal kurį dėl menkių žvejybos uždraudimo rytinėje Baltijos jūros dalyje nukentėsiantys žvejai, sutikę visam laikui nutraukti savo žvejybos laivų eksploatavimą, galės gauti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) paramą.
Už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella sakė: „Rytinės Baltijos jūros dalies menkių ištekliai yra kritinės būklės. Mokslininkai teigia, kad dėl nepalankių aplinkos veiksnių prarandama triskart daugiau žuvų nei sužvejojama. Niekur kitur Europoje tokios situacijos nėra. Šiandienos pasiūlymu siekiame padėtį ištaisyti – sudaryti sąlygas, padėsiančias atkurti menkių išteklius, kartu remiant vietos bendruomenes, kurios priklauso nuo šių išteklių žvejybos. Baltijos jūroje ateities reikia ir žuvims, ir žvejams.
Rytinės Baltijos jūros dalies menkės yra vienas iš pagrindinių Baltijos jūros išteklių, tačiau jų būklė itin prasta. Spalio 14–15 d. Tarybos posėdyje žuvininkystės ministrai pritarė Europos Komisijos pasiūlymui ir sutiko sumažinti 2020 m. žvejybos galimybes beveik iki nulio. Nors šis žingsnis būtinas ištekliams atkurti, Europos Komisija pripažįsta, kad jis taip pat reiškia skaudžius ir neišvengiamus ekonominius sunkumus laivynams ir žvejų bendruomenėms, kurios tradiciškai žvejoja šiuos išteklius.
Visų pirma, Europos Komisijos pasiūlymas leidžia nukentėsiančioms valstybėms narėms tam tikromis sąlygomis panaudoti dalį joms likusių EJRŽF lėšų kaip paramą laivų savininkams, norintiems visam laikui nutraukti savo laivų, kuriais žvejotos rytinės Baltijos jūros dalies menkės, eksploatavimą. Be to, pasiūlymu apribojamas skaičius laivų, kurie gali žvejoti rytinės Baltijos jūros dalies menkes, kad, naudojantis EJRŽF parama pašalinus dalį laivyno pajėgumų, sumažėtų žvejybos poveikis menkių ištekliams ir laikui bėgant jie lengviau būtų atkurti. Pasiūlymu nedidinamas nei EJRŽF finansavimas valstybėms narėms, nei bendras ES biudžeto įnašas.
Be to, atsižvelgdama į ypač trapią Baltijos jūros ekosistemos būklę, Europos Komisija siūlo stiprinti kontrolę ir gerinti duomenų rinkimą Baltijos jūroje, taip pat ir po šio uždraudimo laikotarpio. Nuo 2020 m. laivuose, žvejojančiuose menkes rytinėje Baltijos jūros dalyje, turėtų būti įrengta laivų stebėjimo sistema arba kita lygiavertė elektroninė stebėjimo sistema. Be to, ne mažiau kaip penktadaliu šių laivų turėtų plaukti stebėtojai. Tai leis mokslininkams surinkti daugiau ir kokybiškesnių duomenų apie išteklių būklę ir žvejybos poveikį šiems itin svarbiems ištekliams.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_19_6198
Ryšių su žiniasklaida grupė
Europos Komisija

Europos Komisijos atstovybė LietuvojeGedimino pr. 16, LT 01103 VilniusTel: +370 5 243 0335www.ec.europa.eu/lietuva

ELTA info

 1,029 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes