Prieš 56-erius metus, 1963 m., gruodžio 28 d. išleistas „Švyturys“ turėjo keturis puslapius. Beje, ši diena, kaip ir šiųmetė gruodžio 28-oji, buvo šeštadienis.
Šiame laikraščio numeryje korespondentai pagrindiniame straipsnyje pristatė LKP suvažiavimo delegatę Agnę Norvilienę iš Salantų, bet daugiausia dėmesio skirta ūkių aktualijoms ir problemoms.
Metams baigiantis pagirti geriausi traktorių technikos „remontininkai“ ir mechanizatoriai, kuriems skirti net du straipsniai.
Beje, paryškintu šriftu laikraštis skelbė, kad tų metų paskutinį sekmadienį visa Lietuva dirbo. Mat Ministrų Tarybos sprendimu poilsio diena iš sekmadienio buvo perkelta į gruodžio 31 d. antradienį, kad darbo žmonės galėtų ruoštis Naujųjų metų sutikimui nuo pat ryto.
Laikraštyje pateikta išsami „Pajūrio“ žvejų susirinkimo ataskaita, kurioje paminėti geriausi darbuotojai: melžėjos, kiaulių šėrėjas, buhalteris.
Tiesa, nepagailėta ir kritikos – taip ir nepersiauklėjęs brigadininkas A. Kalvis buvo atleistas iš pareigų.
Laikraščio skiltyje „Redakcija atsakė“ keliais sakiniais primenama anksčiau „Švyturyje“ gvildenta problema ir paaiškinama, kaip ji buvo išspręsta.
Pavyzdžiui, naminės gamintojas nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams, o Kretingos statybos-remonto valdybos darbų vykdytojas už netinkamą pareigų vykdymą pažemintas pareigose – „pervestas dirbti meistru“.
Laikraštyje dėmesio skirta ir kriminalinėms temoms.
Štai apie nuteistą vagilę rašoma: „Ir štai Aldona teisiamųjų suole. Gražiai sušukuoti plaukai, ant kelių sudėtos rankos, galinčios į gražiąją mūsų gyvenimo sieną įmūryti ne vieną plytą“.
Nuo alkoholio priklausoma kretingiškė pavaizduota kaip auka, kurią į žalingą aplinką pastūmėjo aplinka.
Laikraštyje nemažai dėmesio skirta sportininkų laimėjimams – tais metais rajono krepšinio varžybose nugalėjo Žemės ūkio technikumo komanda.
„Švyturys“ apžvelgė ir pasaulio įvykius. Šiame laikraščio numeryje pranešta, kad Afrikoje susikūrė dar dvi nepriklausomos valstybės – Zanzibaras ir Kenija, kurios priimtos į Suvienytų Nacijų Organizaciją:
„Lyg gaivus šaltinis juodojos žemyno tautoms jų kovoje yra Didžiojo Spalio idėjos, didelis tarybinių žmonių draugiškumas afrikiečiams. Tarybų Sąjunga visada buvo ir bus ištikimas Afrikos tautų iškovojimų gynėjas“.
Laikraštis prieš 56-erius metus pagerbė dvasininko Kristijono Donelaičio jubiliejų, nuo kurio gimimo vos po kelių dienų – sausio 1-ąją buvo skaičiuojamos 250-osios gimimo metinės. Jo biografijai ir kūrybai skirtas visas puslapis.
Tiesą pasakius, nustebino tai, kad ir tuomet nebuvo slepiama, jog lietuvių grožinės literatūros pradininkas buvo dvasininkas ir jo kūryboje vyravo religiniai tekstai.

Ligita SINUŠIENĖ

 1,352 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes