Siekdamas sumažinti koronaviruso COVID-19 neigiamas pasekmes verslui, Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia paramą žemdirbiams ir kaimo vietovėse veikiančiam smulkiajam bei vidutiniam verslui.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia garantijas žemdirbiams bei smulkiam ar vidutiniam verslui, kuris veikia kaimo vietovėse. Tokie papildomi sprendimai Žemės ūkio ministerijoje priimti, siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos padarinius žemės ūkio bei kaimo verslui.

Kreditą su garantija gali gauti:

 • ūkio subjektai, kurių veikla susijusi su žemės ūkiu (tradicinė žemės ūkio veikla),
 • miškų ūkiu (miškininkystė ir medienos ruoša),
 • maisto ūkiu (mėsos, pieno, daržininkystės ir kitą žemės ūkio produkciją perdirbančios įmonės kaimo vietovėje ir mieste),
 • žuvininkyste (žuvų auginimas, veisimas, perdirbimas),
 • kaimo plėtra: smulkios ir vidutinės įmonės, kaimo turizmas, autoservisai, kirpyklos ir bet kokia kita veikla, jei ji vykdoma kaimo vietovėje.

Fondas teikia iki 80 proc. garantijas finansų įstaigoms (bankams, kredito unijoms, lizingo bendrovėms)  už  ūkio subjektų imamus kreditus:

 • skirtus investicijoms (tiek gaunantys ES paramą, tiek ir be paramos),
 • lizingo paslaugoms apmokėti
 • už kreditus, skirtus trumpalaikiam ar biologiniam turtui įsigyti.

Kompensuojamos palūkanos:

 • už ilgalaikius, investicinius kreditus ar naudojantis lizingo paslauga kompensuojama 80 proc. sumokėtų palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba – 4 proc., kompensavimo terminas – 36 mėnesiai. Palūkanos nekompensuojamos, jei projekto įgyvendinimui skirta ES parama bei už kreditus, skirtus žemei įsigyti.
 • nuo 2020 m. balandžio 17 d. paėmusiems investicines paskolas ir patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 protrūkio, kompensuojama 100 proc. palūkanų, maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 6 proc.,  kompensacijos už palūkanas, sumokėtas iki 2020 m. gruodžio 31 d., bus išmokamos kas mėnesį.
 • už trumpalaikius kreditus ar kredito linijas, paimtus nuo 2020 m. kovo 16 d. kompensuojama 100 proc. sumokėtų palūkanų (iki 2020 m. gruodžio 31 d., po to kompensuojama 80 proc.), palūkanos  kompensuojamos 24 mėnesius. Maksimali metinė palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama pagalba, negali būti didesnė kaip 8 proc.

Ženkli Fondo pagalba ūkio subjektams ir tai, kad garantijos gali būti teikiamos bei palūkanos kompensuojamos ir tada, kai ūkio subjektui sąskaita už prekes jau išrašyta, tačiau ji dar neapmokėta neatsižvelgiant į sąskaitos išrašymo datą.

Svarbi Fondo teikiama pagalba – ūkio subjektams, imantiems kreditus su garantija, kompensuojamos palūkanos. Palūkanos kompensuojamos tiek už imamus investicinius kreditus, tiek ir už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti.

Svarbu yra tai, kad, norintys gauti palūkanų kompensacijas, Fondui kartu su Paraiška garantijai gauti pateikia ir prašymą dėl palūkanų kompensavimo. Jokių kitų papildomų dokumentų (pvz. sąskaitų, pažymų apie sumokėtas palūkanas) ūkio subjektui nereikia pateikti visą kompensavimo laikotarpį.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas siekia būti šalia žemdirbių, kaimo verslininkų ir padėti tada, kai jiems to labiausiai reikia, todėl nuolat stengiamasi, kad teikiamos paslaugos būtų patrauklios ir reikalingos visiems ūkio subjektams.

Kilus klausimams ar esant neaiškumams, skambinkite tel. 8 5 2608406 ar rašykite info@garfondas.lt

Daugiau informacijos – čia.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas

Gali būti aktuali paskola verslui

 2,252 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes