Šiandien visos padėkos, visi sveikinimai ir linkėjimai skirti medicinos darbuotojams. Lietuva neprisimena kito tokio meto, kada gydytojai, slaugos specialistai ir kiti medicinos darbuotojai būtų jautę tiek visuomenės dėkingumo ir palaikymo.

Su Jūsų diena, brangieji!

Ir siunčiame Jums trijų Dievo tarnų palaiminimus – tiesiai Jums į širdis ir tiesiai į dangų.

Brolis Rolandas Taučius, Kretingos parapijos vikaras:

– Brangūs Gydytojai, Slaugytojai ir visi medicinos darbuotojai, te saugo Jus tikroji Viltis, kuri yra Kristus. Meldžiamės už Jus, ypač užtariant šventajam evangelistui Lukui.

Būti mediku yra ypatingas pašaukimas. Iš dvylikos Jėzaus apaštalų vienas buvo gydytojas – evangelistas Lukas. Pats Jėzus vaikščiojo kartu su daktaru! Labiausiai šiandien mums visiems, taip pat – ir Jums, reikia vilties, nes ji daro didžius darbus. O tikroji viltis ateina iš Kristaus.

Pasaulis bando tapšnoti per petį: „Viskas bus gerai“, bet tikrą viltį duoda dangus ir Kristus. Jis stiprina mus  visus ir ypač Jus, Medikai, kuriems dabar ypatingai reikalinga stiprybė.

Te Kristaus viltis suteikia stiprybės Jums, kurie dabar taip atsidavę tarnaujate žmonijai. Te Kristus pripildo Jus ramybės ir tos ypatingos vilties, kuri neapgauna.

Į tave, šventasis Lukai, kreipiamės vargų spaudžiami, melsdami tavo pagalbos. Su pasitikėjimu prašome, kad tu visus Medikus globotum dėl tos skaisčios meilės, kuri jungia su nekaltąja mergele Dievo gimdytoja.

Galingasis šventasis Lukai, stiprink medikus nuo visų pavojų. Amen.

Karolis Petravičius, Vydmantų parapijos kunigas:

– Telaimina, tesaugo, tegloboja Visagalis ir Gailestingasis Viešpats tuos, kurie vardan artimo sveikatos ir gerovės aukoja save! Testiprina sunkumuose, guodžia praradimuose, teikia vilties išbandymuose! Maldoje apglėbiu visus, kovojančius didžiajame žmonijos išbandyme!

Kas gi prieš mus?! Juk Dievas už mus!!! Kartu nugalėsim!

Algirdas Rimeikis, Palangos Evangelijos bažnyčios pastorius:

– Ši diena Jums, brangūs medicinos darbuotojai, yra išskirtinė, kad mes, Jūsų pacientai, dar kartą prisimintume Jus ir kiekvienas išreikštume Jums padėką.  Jūs esate tie, kurie pratęsiate mūsų gyvenimą žemėje.

Pašventę savo gyvenimą tarnauti žmogui patiriate daug sunkumų, ypač šiuo metu. Patys susidurdami su savo ligomis Jūs mūsų nepaliekate mūsų  ligose, o šios dienos ypatingai sunkios, kovojant  su  nežinomu virusu. 

Visi esame pašaukti to paties Dievo – ir mes, kurie tarnaujame žmogaus dvasiai, ir Jūs, kurie tarnaujate, gydydami žmogaus kūną. Pasaulį užklupus nepažįstamai ligai, bejėgiais pasijuto visi – ir galingiausių valstybių vadovai, ir pasaulio turtuoliai, bet Jūs, Gydytojai ir Slaugytojai, kas dieną į nežinią einate atlikti savo tarnystės, savo pašaukimo. Einate saugoti mūsų, nežinodami, ar patys esate saugūs. Ačiū Jums už Jūsų ištikimybę savo pašaukimui! Ačiū Jums, Jūs mums labai reikalingi.

Te Dievas gausiai Jus apipila įvairiais dvasiniais palaiminimais: dieviška apsauga, antgamtine stiprybe, Jėzaus Kristaus ramybe, drąsa ir viltimi, kuri nesibaigia. Ir tegu Dievo angelai ypatingai saugo Jūsų vaikus ir kitus artimuosius, kuriuos palikę skubate pas mus.

Te Jus padrąsina apaštalo Pauliaus žodžiai: „visa mes lengvai nugalime per Tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“. Būkite palaiminti!

 3,389 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes