Marija ir Aleksandras Tiškevičiai, 1937 m. liepos 27 d. stovintys Kretingos dvaro rūmų paradinio įėjimo tarpduryje su auksinių vestuvių lazdomis rankose.

Šiandien sukanka lygiai 83 metai nuo paskutinio Kretingos dvarininko Aleksandro Tiškevičiaus ir jo žmonos Marijos auksinių vestuvių iškilmių, paminėtų Kretingos dvare ir pranciškonų bažnyčioje.

Paminėjo ne tikrąją dieną

Buvo 1937 m. liepos 27 d.

Auksinių vestuvių sukaktis buvo minima ne tikrąją santuokos dieną. Aleksandras Tiškevičius aukso žiedus su Išlaužo ir Panemunės dvarininko Stanislovo Puslovskio vienturte dukterimi Marija Puslovskaja sumainė 1887 m. gegužės 8 d. Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje.

Akimirka iš 1937 m. liepos 27 d. Aleksandro ir Marijos Tiškevičių ausinių vestuvių iškilmių Kretingos drave. Kretingos muziejaus archyvo nuotr.

Pirmais santuokos metais jaunavedžiai, įsikūrę Lentvaryje, vasaras leisdavo Prienų rajone, Išlaužo dvare, kuris šeimai atiteko kaip nuotakos kraitis.

Po tėvo Juozapo mirties 1891 m. Aleksandras paveldėjo šeimynos rezidenciją – Kretingos dvarą, į kurį su žmona ir trimis vaikais persikėlė apie 1893 metus, baigęs karinę tarnybą.

1893 m. parapijos kapinėse pagal švedų architekto Karolio Eduardo Strandmano projektą pastatė šeimos koplyčią, 1908–1911 m. vadovavo katalikų bažnyčios rekonstrukcijos komitetui, 1911–1912 m. rekonstravo rūmus su oranžerija, kuriuose įvedė pirmąjį Kretingoje centrinį šildymą.

Susilaukė 10 vaikų

Aleksandras Tiškevičius (stovi viduryje) su šeima. Kairėje stovi žmona Marija, dešinėje – vyriausias sūnus Stanislovas, priešais jį jaunesnysis sūnus Kazimieras. Iš kairės sėdi dukros Aleksandra, Ona, uošvis Stanislovas Puslovskis ir duktė Izabelė, ant kilimo – sūnus Jurgis. Paulinos Mongirdaitės nuotr. apie 1905 m. Palangoje. Kretingos muziejaus archyvas.

Sutuoktiniai susilaukė 4 sūnų – Stanislovo, Juozapo, Kazimiero ir Jurgio, bei 6 dukterų – Marijos, Aleksandros, Elenos, Onos, Izabelės, Imakulatos.

Lietuvių tautinio sąjūdžio puoselėtojas Aleksandras Tiškevičius puoselėjo žemaičių kalbą, rūpinosi, kad ir visi jo vaikai kalbėtų žemaitiškai.

Prie dvaro veikė nelegali mokykla, kurioje dvariškių ir miestelėnų vaikai buvo mokomi rašto, lenkų, rusų, žemaičių (lietuvių) kalbų, ruošiami pirmajai komunijai.

Marija Tiškevičienė mirė praėjus porai metų po auksinių vestuvių sukakties paminėjimo, 1939-aisiais.

Paskutinysis Kretingos dvarininkas Aleksandras Tiškevičius po žmonos mirties išgyveno dar šešerius metus.

Vestuvių planavimas – https://mood-weddings.com/vestuviu-planavimas/

 7,058 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes