Kretingos FK "Minija" siekia pereiti prie klubinės sistemos.

Ketvirtadienį Kretingos rajono savivaldybėje vyko darbo grupės, atsakingos už jaunimo futbolo ugdymo tobulinimą, posėdis. Šį kartą jis buvo atviras ir jame galėjo dalyvauti bei savo nuomonę išsakyti visi neabejingi pokyčiams mūsų rajono jaunųjų futbolininkų ugdymo strūkturoje.

Kretingos futbolo klubo „Minija“ vyriausiasis treneris Gvidas Juška (kairėje) ir direktorius Vidas Burba darbo grupei pristatė rajono futbolo ateities viziją. Aisto Mendeikos nuotr.

Darbo grupėje – ne tik politikai
Kretingos rajono mero Antano Kalniaus potvarkiu sudaryta darbo grupė, kuri atsakinga už jaunimo futbolo ugdymo tobulinimą.Jos sudėtis marga ir į ją įeina ne tik rajono politikai, bet ir švietimo sistemai vadovaujantys asmenys, bei pagrindinis šios reformos iniciatoriaus Kretingos futbolo klubo „Minija“ atstovas.
Grupę sudaro Kretingos rajono savivaldybės tarybos nariai: Marius Meškauskas, Vilius Adomaitis, Rimantas Macius, Vaida Jakumienė, vicemeras Dangiras Samalius, Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė, Kretingos sporto mokyklos direktorius Remigijus Malakauskas, Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Erikas Žiubrys, Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas Algimantas Gedvilas bei futbolo klubo „Minija“ direktorius Vidas Burba. Visos šios gausios darbo grupės pirmininku išrinktas rajono Tarybos narys Dovydas Bajoras.
Perėjimas įmanomas, bet gali prireikti tinklinės mokyklų pertvarkos
Pradėdamas posėdį darbo grupės pirmininkas Dovydas Bajoras pasiteiravo, ar nepasikeitė darbo grupės narių nuomonė dėl futbolo klubinės struktūros, dėl viešosios įstaigos, kurios dalininkai būtų savivaldybė, futbolo klubas „Minija“ bei rėmėjai, steigimo.
Nesulaukus pastabų ar pastebėjimų ir nuomonės pokyčių, rajono Tarybos narys bei grupės pirmininkas perėjo prie svarbiausių darbotvarkės klausimų ir priminė apie tai, kad praėjusiame susirinkime buvo paskirtos užduotys Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojui A. Gedvilui. Todėl prašė jo supažindinti su esama situacija.

„Kretingos sporto mokykla yra mokyklų tinklo plano sudedamoji dalis, todėl su Švietimo skyriaus vedėja buvo aptarta, kokius reikėtų sprendimus priimti, kad futbolo sporto šaka iš mokyklos pereitų į naują kuriamą viešąją įstaigą. Atviras klausimas dėl būtinybės daryti mokyklų tinklo pertvarką“, – susidariusią padėtį komentavo A.Gedvilas.
Švietimo skyriaus vedėjos A.Burbienės teigimu, reikėtų labiau paanalizuoti, ar tikrai būtina pertvarkyti visą mokyklų tinklą.
„Tai procedūrinis klausimas, ar iš tiesų į tinklo pertvarkos planą neformalaus švietimo įstaigos yra įtrauktos. Tinklo pertvarkos planas – tai bendrojo lavinimo mokyklų tinklas. Visuose rajonuose prie bendrojo tinklo plano nėra traukiamos neformaliojo švietimo įstaigos. Kretingos rajono tinklo plane šios įstaigos įtrauktos, tačiau nėra nurodyta, kokias konkrečias programas vykdo. Reikėtų smulkiau analizuoti, ar tai iš tiesų susiję su tinklo pertvarka“, – savo pastabas išsakė vedėja.

Klubas tobulėja
Pristatydamas klubo planuojamą diegti jaunųjų futbolininkų ugdymo sistemą, „Minijos“ komandos vyriausiasis treneris Gvidas Juška akcentavo, kad pagrindinis tikslas yra kokybė, kryptingas ir sistemingas darbas bei šiuolaikinių technologijų diegimas vaikų ugdyme.
„Norime tapti šiuolaikišku ir labiau žinomu futbolo šakos centru, kurio rezultatas būtų orientuotas ne tik į sėkmingą veiklą, bet ir būtų stabilus. Norime steigti VšĮ „Minijos futbolo akademiją“, kurioje vaikai būtų auklėjami pagal Aurelijaus Skarbaliaus metodologiją „Auri Dohm“, kuria naudojasi ne viena dešimtis futbolo ir krepšinio klubų mūsų šalyje“, – savo viziją pristatė treneris.

Švietimo skyriaus vedėja Asta Burbienė ragino neužmiršti švietimo sistemos specifikos. 

Futbolo specialisto pastebėjimu, klubas po truputį tobulėja ir eina tinkama linkme visomis prasmėmis.
„Vos prieš ketverius metus naujai įkurtas Všį „Kretingos Minijos klubas“ jau pirmąjį sezoną LFF 2 Lygos vakarų zonoje iškovojo 3-iąją vietą. Po metų šios zonos pirmenybes laimėjo ir iškovojo teisę rungtyniauti aukštesnėje pagal pajėgumą LFF 1 lygoje, kurioje praėjusį sezoną užėmė, kaip debiutiniame sezone, 8-ąją vietą iš 16 komandų, o šiame sezone vėl varžosi 1-sios lygos pirmenybėse“, – klubo tobulėjimu pasidžiaugė G. Juška.
„Minijos“ klubo direktoriaus V.Burbos teigimu, komandos remėjų ratas išlieka stabilus, o apie galimus potencialius rėmėjus, kol nėra iki galo aiškūs atsakymai dėl naujos akademijos, nenorėjo per daug atvirauti, tik akcentavo, kad su jais yra jau perkalbėta ir jie bus.
Rajono tarybos nario Vytauto Ročio paklaustas, ar apie perėjimą į naują sistemą ir pasikeitusias darbo sąlygas buvo kalbėta su futbolo treneriais, „Minijos“ klubo direktorius atsakė: „Praėjusią savaitę kartu su treneriu G. Juška suorganizavome susitikimą su futbolo treneriais ir jiems pristatėme visus būsimus pasikeitimus, išklausėme jų pastebėjimus ir nuomones. Nei vienas iš jų nepasakė, kad nesutinka su pokyčiais rajono futbole.“

Steigėjas – Savivaldybė, pagrindiniai dalininkai – du
Darbo grupės pirmininkas D. Bajoras informavo visus posėdžio dalyvius, jog Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas A. Gedvilas yra parengęs viešosios įstaigos įstatų projektą. Ir nesulaukęs prieštaraujančių paprašė pristatyti galimus akademijos steigimo variantus.
Vedėjo pavaduotojas nurodė, jog Tarybos sprendimo projektas turės būti rengiamas bet kokiu atveju. Galimi keli būdai – Savivaldybė steigia viešąją įstaigą ir dalininkai prisijungia arba rengiama steigimo sutartis. Buvo kalbėta, kad valdymo struktūra artimesnė uždarosios akcinės bendrovės valdymo struktūrai – stebėtojų taryba ir valdyba. Reikia apsispręsti dėl valdymo struktūros ir kompetencijos. Taip pat svarbu pagalvoti ir apie tai, kas bus viešosios įstaigos dalininkai ir kas ją valdys.
Darbo grupės pirmininkas D. Bajoras pasiūlė, kad šios naujai kuriamos Všį „Minijos futbolo akademija“ steigėju taptų Savivaldybė, o dalininkai prisijungtų.

Darbo grupės pirmininkas Dovydas Bajoras siūlė neaiškius klausimus išsiaiškinti iki kito posėdžio.

„Siūlau, kad 35 dalys iš 100 priklausytų futbolo klubui, 35 – Savivaldybei, o likusios 30 dalių priklausytų rėmėjams. Manau, reikėtų formuoti 10 tūkst. eurų kapitalą, iš kurių po 3,5 tūkst. eurų prisidėtų klubas bei Savivaldybė, o likusius 3 tūkst. eurų – rėmėjai“.

Pinigai turėtų atitekti akademijai
Darbo grupės pirmininkas D. Bajoras Švietimo skyriaus vedėjos A. Burbienės prašė iki kito posėdžio išsiaiškinti, ar reikalingas mokyklų tinklo pertvarkos plano keitimas. Pažymėjo, jog šis klausimas susijęs su finansavimu, nes norima, kad tos lėšos, kurios buvo skirtos futbolo sporto šakai Sporto mokykloje, būtų skirtos futbolui įsteigtoje viešojoje įstaigoje.
Futbolo klubo „Minija“ indelis į akademiją būtų kiekvienais metais Lietuvos futbolo federacijos skiriamos klubams solidarumo lėšos, kurios siekia apie 10000 eurų.
Burbienė nurodė, jog viešosios įstaigos įstatuose turėtų būti numatyta, kad vykdoma švietimo programa ir naudojamasi neformalaus švietimo pinigais. Tačiau atkreipė dėmesį, jog negalima gauti neformalaus vaikų švietimo lėšų.
D. Bajoras akcentavo, jog, sumažinus etatus Sporto mokykloje, finansavimas turėtų būti skiriamas viešajai įstaigai, į kurią treneriai pereitų dirbti.
A. Burbienė nurodė, jog finansavimas – ne švietimo srities klausimas. Anot jos, uždarius Sporto mokykloje futbolo sporto programą, treneriai būtų atleidžiami, išmokamos kompensacijos.
Labai svarbus klausimas iškilo Kretingos sporto mokyklos direktoriui R. Malakauskui: kas nutiks darbuotojams ir jų etatams, kurie yra tiesiogiai priklausomi nuo vaikų skaičiaus mūsų ugdymo istaigoje?
„Šiš klausimas liečia ne tik trenerius, bet ir Sporto mokyklos adminitraciją, kurios darbo krūvis ir etatai yra nustatomi ir sudaromi pagal turimą vaikų skaičių. Išėjus visai futbolo sekcijai, kurią sudaro 6 pedagogai ir per 200 vaikų, o tai beveik trečdalis visos mokyklos ugdytinių, labai sumažės ir kitų darbuotojų pareigybiniai atlygiai“.
Atsakydama į mokyklos direktoriaus klausimą Švietimo skyriaus vedėja teigė, kad etatus nustato ir juos tvirtina rajono Taryba, ir yra galimybė įkurti kitas sporto šakų sekcijas.

Tėvų informavimas labai svarbus
D. Bajoras nurodė, jog šiais metais planuojama įsteigti viešąją įstaigą. Tokiu atveju futbolo klubas „Minija“ gautų licenciją, nuo naujų metų turėtų galimybę rašyti projektus dėl NVŠ lėšų. Kadangi jau bus įkurta įstaiga, į kurią vaikai galės pereiti, tai pusmetis bus skirtas tėvams parašyti prašymus dėl vaikų perėjimo.
Tarybos narė V.Jakumienė akcentavo, jog būtina informuoti tėvus, kad bus pereinama prie naujos ugdymo sistemos.
„Pati esu vedusi savo sūnų į futbolo treniruotes ir puikiai žinau, kad reikia užpildyti sutartis ir jas nutraukti, taip pat informuoti tėvus, kad nuo tos ir tos dienos keisis ugdymo sistema ir įvyks pokyčiai“.
Atsakydamas į Tarybos narės pastebėjimus, Kretingos sporto mokyklos direktorius R. Malakauskas teigė, kad šiuo atveju yra neišvengiamas visų futbolo grupių tėvelių susirinkimas. O kas liečia teisinius dalykus, tai kaip tėvai sudarė sutartis atvesdami savo vaikus į Sporto mokyklą, taip tektų atvykti ir nutraukti mokymo sutartis.
„Turėsime suorganizuoti visų futbolo grupių tėvų susirinkimą, kurio metu būtų aiškiai išdėstyta situacija, o futbolo klubo „Minija“ atstovai pristatytų naujos steigiamos viešosios įstaigos veiklą. Tada visiems tėvams būtų daug paprasčiau suvokti, kas keičiasi ir kodėl“, – teigė direktorius.

Liko dar keli klausimai
Švietimo skyriaus vedėjai A. Burbienei iškilo keletas klausimų dėl mokesčio už ugdymą pasikeitimo.
„Minijos“ klubo direktoriaus teigimu, šis mokestis tikrai nesikeis drąstiškai ir išliks panašus, kaip iki šiol buvo taikytas Sporto mokykloje, ir siekė 3,48 euro per mėnesį.
„Tikrai nežadame drąstiškai kelti mokesčio už ugdymą, jis tikrai turėtų išlikti panašus. Tai dar yra svarstytinas klausimas“, – sakė jis.
Tarybos nario V. Adomaičio pastebėjimu, labia svarbus ir vaikų sveikatos bei draudimo klausimas. Jis siūlė apsvarstyti galimybes apdrausti naujai kuriamos akademijos auklėtinius, nuo sportinių traumų varžybose ir treniruotėse.
Darbo grupės pirmininkas D. Bajoras, apibendrindamas posėdį, nurodė, jog kitas darbo grupės posėdis planuojamas spalio 1 d . 15 valandą. Davė užduotį futbolo klubui „Minija“ ieškoti potencialių rėmėjų ir išsiaiškinti klausimą dėl draudimo.

 6,123 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes