Inga Vizgirdienė.
Centristai – Tautininkai puikiai supranta Lietuvos problemas, kurias galima išspręsti tik suvienijus tautos jėgas. Be vienybės neįveiksime šios dienos iššūkių. O jų susikaupė labai daug, kurias labai detaliai išanalizavo Centro partijos – tautininkų garbės pirmininkas Albinas Stankus:
• Valstybės skolos dydis ir augimo tempai, rodantys nepakankamą ir ribotą ekonomikos efektyvumą
• Kartelinių oligopolių įsigalėjimas
• Pastovi bedarbystė (apie 100 tūkst.) ir jos palydovas – skurdas
• Masinis girtavimas ir kitos priklausomybės bei menkas sveikatingumas
• Smurtas ir neadekvačiai aukštas bylų kiekis teisėsaugos sistemoje (buvo 0,5 mln. aktualių bylų dvejų metų laikotarpyje) bei teisingumo stoka
• Keliolikos tūkstančių Lietuvos NVO atskirtis, piliečių susvetimėjimas ir abejingumas valstybės reikalams, mokslo atskirtis nuo valstybės valdymo
• Gan lėkštoka, negatyvi be reikiamos analitikos žiniasklaida
• Blogas Seimo, politinių koalicijų darbas ir teisės aktų priėmimas be reikiamos ekspertizės, chaotiška, nesuorientuota į ilgalaikes esmines valstybės ir visuomenės problemas bei aktualius iššūkius teisėkūra
• Neefektyvi švietimo sistema, rengianti socialinių, inžinerinių ir humanitarinių mokslų specialistų poreikius neatitinkančiu santykiu
• Silpna strategija „Lietuva 2030“. Blogas strateginis planavimas, ministerijos nekuruoja mokslo įstaigas ir institucijas, mokslas atskirtas nuo valstybės valdymo problematikos bei žemas finansavimas.
• Neefektyvi ES ir Lietuvos užsienio ekonominė politika
• Emigracija, kurianti ilgalaikes demografines problemas
• Kaimo nykra su dirvos prastėjimu, melioracijos sistemų nusidėvėjimu
Palaikydami mūsų kandidatus įpareigosite mus spręsti šias problemas.
Prieš atiduodami savo balsą atkreipkime dėmesį ne į partijų ar kandidatų šūkius, bet į jų darbus. Dažnai jų deklaruojamos krikščioniškos vertybės kardinaliai prieštarauja jų darbams.
Prieš išsirinkdami, į kieno rankas atiduodame savo šalį, nepagailėkime laiko ir pastudijuokime Laisvos visuomenės instituto atliktą Seimo narių balsavimo gyvybės ir šeimos klausimais apžvalgą.
Su ja galima susipažinti čia. 
Centro partijos–tautinkų Nr. 6.
Mano numeris sąraše – 26. 
Inga Vizgirdienė,
Kandidatė į LR Seimo narius
Politinė reklama. 
Bus apmokėta iš CPT rinkiminės sąskaitos. 
Užs. nr. 4161

 8,189 peržiūrų (-a)

90% LikesVS
10% Dislikes