Klaipėdos apygardos teismas nepatikėjo nužudymu kaltinamo vyro teiginiu, kad jis aukai sudavęs tik antausį. Asociatyvi nuotr.

 Klaipėdos apygardos teismas nusprendė, kad savo kaltę tik iš dalies pripažinęs vyras,  vis dėlto yra kaltas dėl bičiulės nužudymo, ir skyrė vyrui 11 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, ją atliekant pataisos namuose.

Bandė kaltę suversti kitai moteriai, kuri jau mirusi

Vyras teigė, kad sudavė moteriai tik vieną smūgį – antausį, tačiau byloje surinkti įrodymai liudijo priešingai.

 Bylą išnagrinėjęs apygardos teismas nustatė, jog gyvenamajame name vyko išgertuvės, po kurių išsiskirsčius daliai svečių, bute liko kaltinamasis, žuvusioji bei dar du vyrai. Kaltinamasis tvirtino, kad sudavė antausį žuvusiajai, tačiau žuvusiąją pastūmė ir gulinčią pradėjo spardyti kita kartu buvusi moteris, kuri mirė iki bylos nagrinėjimo teisme.

Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus,  nepatikėjo kaltinamojo parodymais, jog jis sudavė tik vieną smūgį nukentėjusiajai delnu per veidą, nes jie prieštarauja liudytojų, dalyvavusių įvykio vietoje, parodymams bei kitiems šioje byloje surinktiems objektyviems įrodymams.

Ludytojai paneigė kaltinamojo teiginius

Teisme liudytojai, tiesiogiai dalyvavę įvykio vietoje, patvirtino, kad kaltinamasis nukentėjusiajai sudavė smūgius kumščiu į galvą ir į šonus, teigė, jog kaltinamasis patraukė nukentėjusiąją už kojų ir ši iškrito iš lovos ant grindų, tačiau jos galvos ir kūno niekas neprilaikė.

Tokie duomenys tik patvirtino, kad smurtas prieš nukentėjusiąją buvo žymiai intensyvesnis, negu pripažįsta kaltinamasis, o moters mirties priežastis buvo ne smūgiai į šonus, o būtent galvos sumušimas.

Teismas įvertino ir tai, kad liudytojai savo pirminius parodymus pakeitė, nes bijojo kaltinamojo, kuris prieš minėtus liudytojus smurtavo – buvo sulaužęs jiems šonkaulius.  Dėl to kaltinamojo versiją tik dėl vieno smūgio sudavimo teismas vertino kaip bandymą išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl inkriminuoto tyčinio nužudymo.

Atsakomybę lengvinančių aplinkybių teismas nenustatė, sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikaltimą kaltinamasis padarė apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos inkriminuoto nusikaltimo padarymui.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į padaryto nusikaltimo pavojingumo visuomenei laipsnį bei tyčinį pobūdį, padarytas labai sunkus nusikaltimas, sukėlęs negrįžtamas pasekmes – žmogaus mirtį, į kaltinamojo asmenybę – neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, tačiau pažymėta, jog anksčiau kaltinamojo padaryti nusikaltimai, už kuriuos teistumas išnykęs, buvo susiję su smurto pavartojimu.

Įvertinęs paminėtas aplinkybes, teismas paskyrė artimą sankcijos vidurkiui laisvės atėmimo bausmę.

Už motinos gyvybę – 10 000 eur 

Žuvusiosios dukrai teismas priteisė 10 000 Eur neturtinės ir 594 Eur turtinės žalos atlyginimą, nes konstatavo, kad dėl motinos mirties ji neabejotinai patyrė didelius dvasinius išgyvenimus ir sukrėtimą, ilgalaikį emocinį stresą, sielvartą.

Klaipėdos apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.

Pagal Klaipėdos apygardos teismo informaciją

 161,347 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes