VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys skelbia nenukirsto valstybinio miško pardavimo viešąjį aukcioną. 

Aukcione parduodamo valstybinio nenukirsto miško vieta yra Kuršių nerijoje, Juodkrantės ir Nidos girininkijose. Pušis kalninė (Pk) kertama specialiaisiais (medynų pertvarkymo) kirtimais ir pušis kalninė (Pk) kertama plynais sanitariniais kirtimais. Vieno m³ pradinė pardavimo kaina yra 3,49 Eur +PVM.

Juodkrantės girininkijoje parduodamų biržių blokai:


Nidos girininkijoje parduodamų biržių blokai:


Minimalus kainos didinimo intervalas aukcione 2%.

Aukcionas vyks 2020 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio patalpose adresu: Savanorių g. 27, Kretinga.

Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą nenukirstą mišką, sumoka aukciono dalyvio pradinį įnašą 10% nuo planuojamo pirkti nenukirsto miško pradinės pardavimo kainos (proc. skaičiuojami nuo sumos be PVM). Pradinis įnašas sumokamas ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki aukciono pradžios pavedimu į regioninio padalinio sąskaitą Nr. LT097044060008193526 AB SEB bankas, įmonės kodas 132340880, PVM kodas LT323408811.

Pradinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įsigytą nenukirstą mišką, o nieko nenupirkusiam dalyviui grąžinamas pavedimu per 3 darbo dienas. Jei aukciono laimėtojas laiku neatsiskaito už aukcione įsigytą nenukirstą mišką, pradinis įnašas negrąžinamas, o nesąžiningas pirkėjas negali dalyvauti naujame aukcione.

Aukciono dalyviai registruojami tą pačią dieną iki aukciono pradžios, pateikus aukciono pradinio įnašo apmokėjimo dokumentus bei fizinio asmens dokumentą arba juridinio asmens atstovo įgaliojimą ir asmens tapatybės dokumentą. Už aukciono vedimą atsakingas asmuo: medienos ruošos ir prekybos vadovas A. Varapnickas, tel. 8 618 70703, el. paštas algirdas.varapnickas@vmu.lt.

Paskelbtame aukcione nepardavus nenukirsto miško arba aukcionui neįvykus, sekantis aukcionas vyks 2020 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Sekančiuose aukcionuose pradinė nenukirsto miško pardavimo kaina nebus mažinama.

Parduodamo valstybinio nenukirsto miško apžiūra:
Juodkrantės girininkijoje 2020 m. gruodžio 14-16 dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val., kreiptis į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Juodkrantės girininkiją adresu Smiltynės g. 18, Klaipėda. Tel. 8 656 34998, el. paštas romas.andrusevičius@vmu.lt.

Nidos girininkijoje 2020 m. gruodžio 14-16 dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val., kreiptis į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio Nidos girininkiją Purvynės g. 53, Neringa. Tel. 8 656 35025, el. paštas kestutis.diksas@vmu.lt.
Už aukcione įsigytą nenukirstą mišką atsiskaitoma aukcionui pasibaigus į VĮ VMU Kretingos regioninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT097044060008193526 AB SEB bankas, įmonės kodas 132340880, PVM kodas LT323408811 pavedimu per 3 darbo dienas.

Laiku neiškirtus miško, neištraukus ar neišvežus sugamintos medienos, pardavėjui pareikalavus, pirkėjas sumoka pardavėjui 500,00 EUR baudą, o laiku nenukirstas miškas ar neišvežta produkcija, lieka pardavėjo nuosavybe.
Nupirkto nenukirsto miško iškirtimo terminas nuo nenukirsto miško pardavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2021 m. kovo 15 d. ir nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., medienos ištraukimo ir išvežimo terminas – iki 2021 m. kovo 15 d. ir nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. kovo 15 d.

Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu – griežtai draudžiama nesusmulkintą pušies kalninės (Pk) medieną laikyti biržėje neištrauktą ar saugoti krūvose miško sandėlyje.

Nenukirsto miško pirkėjai privalo patys susiderinti ištraukimo ir išvežimo kelius su kelių valdytojais.
Leistinas maksimalus medienos kirtimo ir ištraukimo mechanizmų spaudimas į grunto paviršių – ne didesnis kaip 400 g/cm2.

Užs. Nr. 4326.

 13,465 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes