Jei teismas nereikalauja, pažyma iš Vaiko teisių tarnybos nereikalinga. Asociatyvi nuotr.

Mūsų šalyje galiojantys įstatymai gina vaiko teisę turėti namus. Kai norima būstą, kuriame gyvena vaikas, parduoti, įkeisti ar kitaip suvaržyti teisę į jį, reikia gauti teismo leidimą.  Teismas, prieš duodamas tokį leidimą, gali reikalauti, kad būtų pateikta Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos išduota pažymą apie tėvus.

Tačiau, jei teismas tokios pažymos nereikalauja, tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą į Tarnybą kreiptis nereikia.

Vis dėlto, jei teismas tokios pažymos reikalauja, vaiko tėvams (globėjams/rūpintojams) pasikreipus į Tarnybos teritorinį skyrių pagal vaiko gyvenamąją vietą, bus išduota pažyma, kurią reikės pristatyti teismui.

Kreipdamiesi į Tarnybos teritorinį skyrių dėl minėtos informacijos pateikimo tėvai (globėjai/rūpintojai) turėtų užpildyti prašymą.

Prašymo formą galima rasti čia:

https://vaikoteises.lt/media/file/Pras%CC%8Cymas%20de%CC%87l%20duomenu%CC%A8%20pateikimo%20liepos%20m%C4%97n.docx

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtinta vaiko teisė į gyvenamąsias patalpas. Siekiant užtikrinti, kad ši teisė nebūtų pažeista ir vaikas neliktų be namų, Civiliniame kodekse numatyta, jog nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas.

Šeimos turtu šiuo atveju yra laikomas ne visas šeimai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas, tačiau tik tas, kuriame šeima faktiškai gyvena, nepriklausomai nuo to, ar jis nuosavybės teise priklauso vienam, ar abiems sutuoktiniams (t. y. būste yra deklaruota šeimos narių gyvenamoji vieta arba valstybės įmonėje „Registrų centras“ šis turtas yra deklaruotas kaip šeimos turtas), arba vienintelis sutuoktiniams ar vienam iš sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas.

Civilinio proceso kodekse  reglamentuojama, kad kai sprendžiamas klausimas, susijęs su vaiko teisėmis, leidimo išdavimo klausimą teismas turi spręsti atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Kai teisme sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį, teismas, atsižvelgdamas į aplinkybes, turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų įrodymus, patvirtinančius šeimos turtinę padėtį, duomenis apie perleidžiamą šeimos turtą, duomenis iš valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos apie vaiko tėvus, būsimo sandorio preliminarias sąlygas ir jo įvykdymo galimybes bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju ir kitus įrodymus.

Taigi, kreipiantis į teismą dėl leidimo sudaryti nekilnojamojo turto sandorį (perleisti nuosavybės teisę į jį, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos pažyma gali būti ir nereikalinga. Ši pažyma reikalinga tik tais atvejais, kai teismas, vertindamas prašyme dėl teismo leidimo nurodytą informaciją, nustato, kad papildomai reikalinga Tarnybos pažyma, ir nurodo pareiškėjui ją pateikti.

 7,270 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes