Naujoji dauguma ir opozicija viena kitą kaltina dėl valdžios persiskirstymo Kretingos rajono savivaldybėje. Shutterstock nuotr.

Kodėl plati koalicija, sudaryta iš 18 tarybos narių, neišsilaikė iki kadencijos pabaigos? Naujoji dauguma ir buvusioji, nustumta į opoziciją, priežastis vardija kardinaliai priešingas.

Taigi, kodėl Kretingos rajono taryboje susiformavo nauja dauguma?

Vicemeras Dangiras Samalius, Tėvynės Sąjunga-Lietuvos kriščionys demokratai: dėkoju rinkėjams ir savo partijos kolegoms, kad turiu galimybę stebėti Administracijos, Tarybos ir mero darbą iš arti bei dirbti kartu. Nuo pat kadencijos pradžios meras Antanas Kalnius išskirtinį dėmesį rodė tik rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ nariams, net ir tiems, kurie nebuvo išrinkti į rajono tarybą. Su jais valandų valandomis aptarinėdavo klausimus kabinete, kitiems Tarybos nariams toli gražu tiek laiko neskirdamas. Visi ne kartą esame girdėję, kad jo durys atvirtos visiems, o realybė akivaizdžiai kitokia. A. Kalnius, mano žiniomis, tikrai nieko nėra išvaręs iš kabineto ir niekam iš tarybos narių nėra durų užtrenkęs prieš nosį, bet akivaizdu, kad jis žymiai daugiau bendrų pokalbių ir diskusijų temų rasdavo su „kraštiečiais“. Visi kiti buvo neįdomūs arba mažiau įdomūs.
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorės Jolantos Girdvainės atsistatydinimas buvo netikėtas tik mums, koalicijos partneriams ir Tarybos opozicijai, nes įvertinus visuomeninio komiteto „Kretingos kraštas“ reakcijas, galimai galima teigti, kad šitas politinis „netikėtumas“ buvo suplanuotas, jam buvo pasiruošta ir paverstas tam tikra kelių politikų viešųjų ryšių akcija su straipsniais spaudoje ir socialiniuose tinkluose. Kaip pasielgtų išmintingas meras, netikėtai išgirdęs tokį atsistatydinimo pareiškimą? Aš manau, kuo skubiau sušauktų daugumos pasitarimą ir keltų klausimus, kaip dirbsime toliau. Šiuo atveju meras atrodė šaltas ir abejingas, nebuvo jokių veiksmų, gal net pats sąmoningai laukė daugumos subyrėjimo.
Nemažą dalį problemų ir nesutarimų kėlė įmonių ir įstaigų, Savivaldybės turto valdymo principai, jokia ekonomine logika nepamatuoti norai uždaryti, parduoti ar sujungti, nepaisant savivaldai priskirtų funkcijų užtikrinimo. Daug klausimų kilo dėl kai kurių asmenų „skaidraus atsiradimo“ tam tikrose pareigose, akivaizdžiai prieštaraujančio šūkiui „pasitikėjimas per skaidrumą“.
Šiuo metu mūsų politinio gyvenimo atmosfera įelektrinta. Tokioje nuotaikoje gimsta kaltinimai vienas kitam ir priešų ieškojimas artimiausioje aplinkoje, kuris atsiranda iš bejėgiškumo, puikiai suvokiant, kad nieko realiai negali padaryti, tik kompensuojant savo bejėgiškumą užsipulti kitus. Visų karą prieš visus gali sustabdyti tik ramus, neisteriškas dialogas ir susikalbėjimo principiniais klausimais paieškos. Nustokime ieškoti ginklo brolių ir mirtinų priešų, nes tokia mąstysena griauna demokratinės visuomenės gyvenimo logiką. Aš noriu drauge dirbti su meru, visais Tarybos nariais ir Administracija vardan mūsų rajono gerovės.

Virginijus Domarkas, Lietuvos socialdemokratų partija: puikiai žinau Administracijos darbuotojų kompetenciją, ją vertinu gana aukštai, tačiau tam, kad būtų pasiektas rezultatas, reikalingas komandinis darbas. Ir čia politinė valdžia (meras, vicemeras, taryba), Administracijos vadovybė (direktorius, direktoriaus pavaduotojas) savo kompetencija, idėjų generavimu ir įgyvendinimu turi turėti lyderystę.
Kadangi tos lyderystės nematome, o manau, kad jos nematė ir nemaža dalis buvusios daugumos, LSDP Kretingos skyriaus Tarybos nariai prisidėjome prie naujos daugumos sukūrimo. Pagrindiniu tikslu laikome pagalbą merui, Administracijai, įgyvendinant kretingiškių lūkesčius. Ne tik sėkmingai ir kiek galima greičiau ir su mažesnėmis sąnaudomis įgyvendinti praėjusios kadencijos pradėtus projektus, bet ir užtikrinti, kad nesusidarytų vakuumas, pritraukiant naujas investicijas.
Nerimą kelia tai, kad 2021 m. valstybės investicijų programoje (VIP) Kretingai neskirta nė euro, o vien Sporto kompleksui užbaigti reikės apie 2,5 milijono eurų. Lėšų reikės ir Vilniaus gatvei užbaigti, rengiamam miesto stadijono atnaujinimo projektui. Realaus finansavimo nėra ir mokyklos-darželio „Žibutė“ vidaus patalpoms ir kiemui sutvarkyti, lopšelio-darželio „Pasagėlė“ kapitalinio remonto ir kiemo sutvarkymo projektams įgyvendinti.
Gerai, kad Savivaldybė turėjo iš praėjusių kadencijų įgyvendinamus projektus, todėl iš COVID-19 programos gautas finansavimas gimnazijos rekonstrukcijai užbaigti, dirbtinei dangai, keliams. Esame pasiruošę prisidėti prie naujos daugumos lyderystės, stiprinant Administracijos ūkinius skyrius žmogiškaisiais resursais, kad būtų pasirengta naujam Europos Sąjungos finansavimo laikotarpiui būtiniems projektams ir jie gautų finansavimą. Tam esame pasirengę pasitelkti ir aukštesnio lygio politikus Seime ir Vyriausybėje.
Neturime jokių revanšistinių idėjų, nesame vedini tariamų nuoskaudų, todėl kviečiame merą ir visus Tarybos narius nuoširdžiai dirbti, įgyvendinant duotus pažadus ir pateisinant kretingiškių lūkesčius.

Romualdas Jablonskis, Liberalų sąjūdis: pastaruoju metu Tarybos darbas vyko chaotiškai, ką tikrai pastebėjo ir tiesioginius Tarybos posėdžius stebintys rajono gyventojai. Jau daugiau kaip pusmetį konstruktyvus darbas strigo dėl labai prastos komunikacijos tarp mero, Tarybos ir Administracijos, dažnai pasigesdavau valdančiosios daugumos ir kitų pasitarimų rajonui svarbiais klausimais. Meras dažnai vienašališkai pavesdavo administracijai rengti atitinkamus sprendimus, o po to stebėdavosi, kad sprendimų projektai nesulaukia pritarimo Taryboje. Negana to, neretai apkaltindavo Tarybos narius, kad nevertiname Administracijos darbo ir pastangų, kas yra visiška netiesa. Viešoje erdvėje pasirodantys pranešimai apie darbų rezultatus kūrė kitokį įspūdį, tarsi viskas yra gerai, daug nuveikta ir kad tai vieno asmens nuopelnai. Taryboje ir Administracijoje yra atsakingai dirbančių kolegų, kurie didelį darbą daro tyliai, be reklamos.
Esame išrinkti atstovauti savo rinkėjų interesams ir visi dirbame Kretingos rajono labui. Privalėjome imtis veiksmų, nes žmonės jau seniai ir garsiai užduoda klausimus, kodėl Kretingos rajone viskas taip lėtai vyksta. Dėl to nusprendėme suformuoti naują šiek tiek mažesnę, bet tikrai tvirtą valdančiąją daugumą ir taip pagerinti Tarybos bei rajono administracijos darbą.

 

 

 

Konstantinas Skierus, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga: manau, tikrai ne aš vienas pastebėjau, kad po savivaldos rinkimų pradėjo formuotis keistas visuomeninio komiteto „Kretingos kraštas“ su meru priešakyje viešųjų ryšių organas, valdymo principais panašus į UAB’ą. Ilgai stebėjau, kaip jis veikia ir, ar duos rajonui kokios nors naudos. Teisinga komunikacija šiandien yra galingas įrankis. Aš nuoširdžiai tikėjausi, kad aplink merą susibūrę viešųjų ryšių specialistai padės garsinti Kretingos vardą, rajono gyventojų, mūsų sportininkų menininkų, verslininkų ir kitų kretingiškių pasiekimus visoje Lietuvoje. Deja, taip nenutiko. Už mokesčių mokėtojų pinigus išlaikomų gan gerų specialistų energija ir talentas buvo nukreiptas tiesiog mero įvaizdžiui formuoti rajono gyventojų akyse, kitaip tariant – iš karto pradėta ruoštis kitiems savivaldos rinkimams.
O kokį įvaizdį A. Kalnius apie Kretingą yra palikęs sostinėje, ministerijose, savivaldybių asociacijoje – ten, kur turi kalbėti protas, išmintis ir šalia nėra taip vadinamų ,,piarščikų“? Ar tinkamai buvo reprezentuotas Kretingos rajonas praėjusią vasarą, kai šalies Prezidentas Gitanas Nausėda buvo paliktas Darbėnuose, nes meras išskubėjo į kitą renginį Vydmantuose? Nesu viešųjų ryšių specialistas, dėl to ir keliu šiuos klausimus. Manau, tie patys darbėniškiai nušluostė nosis visai mero viešųjų ryšių komandai, kai pasiskelbė kalėdinių nykštukų sostine, o reportažai apie tai buvo parodyti per daugelį žinių tarnybų.
Dar viena priežastis, dėl kurios iširo dauguma – ta, kad nė vienas Tarybos narys negalėjo laisvai ir viešai reikšti kitokios savo nuomonės atskirais klausimais ir bandyti įrodyti savo tiesą. Meras ir „Kretingos krašto“ nariai to tiesiog netoleravo. Viskas prasidėdavo pamokslavimu pasitarimų ar net posėdžių metu ir baigdavosi patyčiomis. Kai A. Kalnius perlenkė lazdą, spaudoje paskelbęs melagieną, jog įgyvendinta 80 procentų programos, tada, ko gero, įvyko esminis lūžis. Mes visi puikiai žinome, kiek yra įstrigusių senų, dar anos kadencijos valdžios pradėtų projektų, apie naujus net nėra ką kalbėti.
Vietos savivaldos įstatyme aiškiai ir paprastai nurodoma, kad vienas iš svarbiausių savivaldos principų yra veiklos skaidrumas ir viešumas, o ne „juodųjų“ viešųjų ryšiu akcijos.
Laikausi nuomonės – niekada nenuvertink savo oponentų. Garbinga politinė diskusija yra pagarbos rinkėjui ir kretingiškių bendruomenei išraiška.

Atsako naujoji opozicija

Meras Antanas Kalnius, „Kretingos kraštas“: naujosios daugumos susiformavimas nebuvo jokia staigmena – tam jau naujieji valdantieji tikslingai ir sistemingai ruošiesi gerą pusmetį. Buvo specialiai įnešama sumaištis į Tarybos darbą, be rimtų argumentų „torpeduojami“ rajonui svarbūs sprendimai, per naktį kardinaliai keičiama nuomonė dėl prieš tai jau pasiektų sutarimų ir kt. Panašu, kad buvo tik laukiama tinkamo momento viešai paskelbti apie suformuotą naują daugumą.
Kad nepavyko išsaugoti senosios daugumos, nesikratau ir savo kaltės. Tačiau turiu ir tvirtą nuostatą – tiek meras, tiek Tarybos nariai yra išrinkti tarnauti žmonėms. Tad ir per tuos daugiau nei pusantrų metų man taip ir nepavyko savęs peržengti bei negalėjau vardan ramybės Taryboje ar lojalumo pritarti vieniems ar kitiems, mano nuomone, neteisingiems ir net gal žalingiems sprendimams. O tokių, įvardinkime – nesutarimų, per visą tą senosios daugumos darbo laiką tikrai būtą ne vieno.

 

Antanas Puodys, Darbo partija: skaičiau rajono spaudoje naujos daugumos pasisakymus. Kaip V. Domarkas sako, tai nebuvo kerštas, ir susikūrė palaipsniui. Tačiau aš nuo pat pradžių mačiau, kad ta dauguma, kurioje buvo konservatoriai, buvo neryški. Matėsi, kad K. Skierus kalba viena, o balsuoja kitaip. Konservatoriai ir K. Skierus, būdami pozicijoje, simpatizavo opozicijai. Nors K. Skierus išstojo iš socdemų ir perėjo pas „valstiečius“, bet jis liko lygiai toks pat socdemas. Jautėsi, kad tokia dauguma ilgai netvers. O buvusiai opozicijai – kalbu apie socialdemokratus – labai labai nepatiko, kad jie nebuvo išrinkti. Ir tiek vieni, tiek kiti nebuvo patenkinti, kad meru buvo išrinktas A. Kalnius. Dabar meras, kaip tiesiogiai išrinktas, išlieka tas pats, bet Administracijos direktorių renka dauguma. Faktiškai viskas čia ir vyko dėl šito posto. Šitaip nepadoriai direktorė buvo puolama. Esu dirbęs keturiose kadencijose, ir tik ji, Jolanta Girdvainė, vienintelė direktorė, kuri dirbo sąžiningai ir tvarkingai.

 

Vaida Jakumienė, „Kretingos kraštas“: asmeniškai apmaudu dėl to, kas šiandieną vyksta rajono politinėje erdvėje. Gerbiu kiekvieną Tarybos narį, tačiau kai kurių jų veiksmai prasilenkia su mano požiūriu į sąžiningą, ne griaunančią, o kuriančią ir konstruktyvią politiką. Ne kartą klausiau, kaip galima kalbėti vienaip, elgtis kitaip. Vakare sakyti viena, ryte – kita. Ar normalu laikyti save koalicijos partneriu ir tuo pačiu „kaišioti pagalius į ratus“ tik tam, kad „pamokytum“ gyventojų tiesiogiai išrinktą merą ir parodytum savo įtaką? Pasirodo, politikoje tai įprasta, tačiau nebūtinai priimtina kiekvienam.
Kodėl susiformavo nauja dauguma? Manau, kad destrukcija, kuri buvo vykdoma Taryboje nuo pavasario, tiesiog pasiekė savo tikslą. Prieš sugriaunant senąją koaliciją iš buvusių partnerių nesulaukėme jokių motyvų ir argumentų. Mes, „kraštiečiai“, niekada nerengėme jokių intrigų, neapgaudinėjome ir neišdavėme, netgi buvome įvardijami kaip kolegos, su kuriais galima konstruktyviai dirbti. Todėl galiu spėti, kad buvome nepatogūs ir trukdantys tenkinti asmeninius interesus ir politines ambicijas. Galbūt kažkas pasijuto šešėlyje, kas kai kuriems žmonėms gyvenime iš esmės nepriimtina. Kitaip negaliu paaiškinti tų užkulisinių susitarimų, kuriais buvo griaunami įvairūs projektai, sprendimai ir mėgaujamasi tuo.
Pereidami į opoziciją mes nieko neprarandame, nes turėti „kažką“ bet kokia kaina niekada nebuvo mūsų tikslas. Dirbti sąžiningai galima visur. Labai norisi tikėti, kad naujosios daugumos vieša deklaracija bendradarbiauti su meru ir kitais tarybos nariais nebus tik į orą paleisti žodžiai. Bet kuo tikrai tikiu – tai Kretingos rajono žmonėmis, jų kritiniu mąstymu, situacijos suvokimu ir gebėjimu atskirti „pelus nuo grūdų“. Neabejoju, kad greitai sužinosime tikruosius naujos daugumos tikslus: ar jie nukreipti į griaunančią politiką, įrodinėjant savo įtaką ir suvedinėjant asmenines sąskaitas, ar į Kretingos rajono gerovę, darbų tęstinumą ir žmonių interesus.

Jolita Vaickienė, Tvarka ir teisingumas: nebuvo pasitikėjimo, komandinio darbo, galbūt tam įtakos turėjo ir povandeninės srovės, bet likau kitoje pusėje, nes ir naujoje daugumoje nematau komandos. Aš net nematau, kas čia gali dirbti. Kalbėjo juk ir su manimi, bet klausiu, kas bus direktorius, kas bus pavaduotojas, o jie nieko nežino. Jei jau eini versti valdžios, turėk planą. Dabar jau svarsto kandidatūras, bet išgirdusi kai kurias pavardes vos nuo kėdės nenukritau. Pasistatys lojalų, ganėtinai nepatyrusį žmogų, nors man ir šios direktorės darbai nepatiko. Kita vertus, aš jau turiu tokios pačios patirties. Socdemai grįžo iš opozicijos, susijungė su „konservais“ ir mane nuvertė. Ši direktorė išėjo pati, o mane „interpeliavo“. Tačiau aš tai priimu kaip normalią politiką, ir tai tikrai nėra kerštas, kad lieku opozicijoje.

 7,634 peržiūrų (-a)

80% LikesVS
20% Dislikes