Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A1-1086 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų tvirtinimo“ patvirtinti Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatai (toliau – Sąvado nuostatai), vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. ĮV-516 „Dėl Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatų ir Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatais.

Sąvado tikslas – rinkti duomenis apie Kretingos rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingus, bendruomenėms reikšmingus nematerialaus kultūros paveldo elementus (toliau – Sąvado vertybės), sudaryti Sąvado vertybių registrą, kurti vietinį bylų archyvą ir siekti užtikrinti Sąvado vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas jų perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.

Teikėjais gali būti kultūros, švietimo, mokslo ir studijų, saugomų teritorijų įstaigos ir institucijos, susijusios su etnine kultūra; kaimų, miestelių bendruomenės; nevyriausybinės organizacijos ir pavieniai asmenys, kurie kasmet Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriui:

 iki kovo 1 d. turės pateikti nematerialaus kultūros paveldo tradicijų, reiškinių, elementų pasiūlymų sąrašą;

 iki gegužės 1 d. turės pateikti iš pasiūlymų sąrašo atrinktų nematerialaus kultūros paveldo tradicijų, reiškinių, elementų, siūlomų įtraukti į Sąvadą, aprašymus.

Kviečiame tapti teikėjais ir taip prisidėti prie iniciatyvos aktualizuoti dvasinio tautos kultūros paveldo reikšmę, kuris dėl ypatingo trapumo ir spartaus nykimo reikalauja sutelkti visas įmanomas priemones vertybėms išsaugoti.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-1321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių atrankos sąvadui komisijos sudarymo“ sudaryta Kretingos rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių atrankos komisija (pridedama) kasmet iki gruodžio 15 d. priims sprendimus dėl pateiktų objektų įtraukimo į Sąvadą.

 4,022 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes