Artėjant Vasario 16-osios progai, sklaidėme senus „Karys” žurnalus , norėdami paskaityti, kaip apie šią datą rašė 1939 metais. Tais metais, kai buvo švenčiami 21–eri metai Nepriklausomybės, kai dar visos XX a. negandos Lietuvai buvo dar tik „už slenksčio”, tačiau jau „tyliai beldėsi į duris”.
1939 metų „Kario” 7-ojo numerio pirmi puslapiai skirti būtent Vasario 16-osios progai.
Cituojame straipsnio pirmąją pastraipą: „Vasario 16 dieną minime Lietuvos Nepriklausomybės 21-ąją sukaktį. Tai istorinis įvykis, kuris giliai įsirėžęs į visų mūsų protus ir širdis, ir stambiausiomis raidėmis įrašytas į lietuvių tautos gyvenimo puslapius. 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje paskelbtas Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktas mus atpalaidavo nuo visų ryšių su kitomis valstybėmis, su kuriomis kelis šimtmečius buvome vienu ar kitu būdu sujungti. Drąsus Lietuvių Tautos Tarybos žygis visam pasauliui parodė, kad esame gyva tauta, verta turėti savarankišką politinį gyvenimą. Nežiūrint visų tarptautinių intrigų ir stambių kliūčių, vasario 16 d. tartas Lietuvos laisvės žodis virto gyvu valstybiniu organizmu, kurio praktišką atstatymą ir apgynimą nuo vidaus ir išorės priešų įvykdė mūsų kariuomenė.”
Likusį straipsnį ir mokinio laišką apie Vasario 16-ąją, galite paskaityti  nuotraukose.
“Radinių slėptuvė”

 89,047 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes