Nuo kovo 1 d. sumažėjo įkainiai už NT nuosavybės registravimą paveldėjus ar gavus dovanų

Įgyvendinant Vyriausybės nutarimą, nuo kovo 1 dienos mažėja nekilnojamojo turto (NT) nuosavybės teisių registravimo įkainiai fiziniams asmenims, kai nuosavybės teisės registruojamos į paveldėtus ar pagal dovanojimo sutartį įgytus nekilnojamuosius daiktus.

Nuo šiol paveldėjimo ar dovanojimo atvejais už registrų duomenų patikslinimą, nuosavybės teisių registravimą ir susijusių juridinių faktų registravimą Registrų centre bus taikomas vienas įkainis nepriklausomai nuo viename nekilnojamojo turto registro įraše esančių daiktų skaičiaus ir paveldėtojų ar dovanojimo atvejų turtą įgijusių asmenų skaičiaus.

Pavyzdžiui, paveldėjus sodybą, kurią sudaro žemės sklypas, jame stovintis gyvenamasis namas ir kiti statiniai, įregistruoti viename nekilnojamojo turto registro įraše, nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimui bus taikomas vienas įkainis, t.y. 17,19 euro. Analogiškai vienas įkainis bus taikomas ir tais atvejais, kai turtą paveldi ir nuosavybės teisės turi būti įregistruojamos keliems asmenims.

Praėjusių metų spalį įsigaliojo Vyriausybės sprendimu patvirtinta nauja Registrų centro paslaugų kainodara, grindžiama realiomis, nepriklausomų ekspertų apskaičiuotomis sąnaudomis, patiriamomis teikiant vieną ar kitą paslaugą. Nuosavybės teisių į nekilnojamąją daiktą įregistravimas ar išregistravimas yra viena iš daugiau kaip 300 Registrų centro teikiamų paslaugų, kurių įkainiai buvo peržiūrėti ir atnaujinti.

Didžioji dauguma nuosavybės teisių yra registruojamos įsigijus turtą, t.y. pirkimo-pardavimo sandorių pagrindu. Pagal iki tol ilgus metus nekeistą kainodarą nuosavybės teisių registravimo paslaugos įkainis priklausė nuo turto vertės, tad įsigaliojus naujajai kainodarai tokiais atvejais turto registravimas atpigo. Vis dėlto, paveldėjimo atvejais neretai paveldimas mažos vertės turtas, todėl Vyriausybės sprendimu šie įkainiai buvo peržiūrėti.

„NT sandoriai rengiami, tvirtinami ir su klientų prašymais registruoti nuosavybės teises Registrų centrui pateikiami per notarų naudojamą Nekilnojamojo turto sandorių viešąją elektroninę paslaugą (NETSVEP). Tad po Vyriausybės sprendimo nedelsiant ėmėmės veiksmų sukurti ir įdiegti reikalingus programinius sprendimus, kurie leistų užtikrinti, kad už nuosavybės teisių į nekilnojamąjį daiktą registravimą paveldėjimo atvejais būtų taikomas mažesnis įkainis. Tinkamą sprendimą rasti nebuvo lengva, kadangi praktikoje pasitaiko įvairiausių kompleksinių situacijų, kuomet paveldimas didelės apimties nekilnojamasis turtas, o paveldėtojų ratas yra platus. Nepaisant to, kryptingai siekdami užsibrėžto tikslo šiandien jau užtikrintai galime pasakyti, kad nuo šiol gyventojai už paveldėto ar dovanoto turto registravimą mokės mažiau“, – sako Registrų centro generalinis direktorius Saulius Urbanavičius.

Nauja paslaugų kainodara – aiški, skaidri ir paremta sąnaudomis

Nuo praėjusių metų spalio galioja atnaujinta Registrų centro paslaugų kainodara, kurios pakeitimui pagrindą davė Vyriausybės 2018 metų nutarimas dėl atlyginimo dydžių apskaičiavimo, pagal kurį visos valstybės institucijos savo paslaugų įkainius turėtų peržiūrėti ir atnaujinti pagal šioms paslaugoms faktiškai patiriamas sąnaudas. Kitaip tariant, kad kiekviena paslauga kainuotų tiek, kiek įstaigai faktiškai kainuoja ją suteikti.

Įgyvendindamas šį nutarimą Registrų centras pasitelkė išorės ekspertus, kurie peržiūrėjo maždaug 300 įmonės teikiamų paslaugų ir parengė metodiką, pagal kurią šių paslaugų įkainiai turėtų būti atnaujinami. Vėliau iš naujo perskaičiuotus įkainius auditavo nepriklausomi auditoriai, buvo gauta teigiama Ryšių reguliavimo tarnybos išvada ir galiausiai 2020 metų liepos mėnesį Vyriausybė patvirtino naujus Registrų centro įkainius. Registrų centras tapo pirmąja įmone ir kol kas vienintele įgyvendinusia minėtą 2018 metų Vyriausybės nutarimą

Naujoji įmonės paslaugų kainodara pagrįsta faktinėmis sąnaudomis – pagal išorės ekspertų, audito bendrovės „Deloitte verslo konsultacijos“ sukurtą atlygio dydžių apskaičiavimo modelį kiekvienos paslaugos kaina atitinka jai suteikti patiriamas faktines sąnaudas (darbuotojų darbo užmokestį, informacinių išteklių ir kt.).

Dėl šios priežasties populiariausių paslaugų (teikiamų didžiausiu kiekiu), pavyzdžiui, sisteminio duomenų teikimo, registrų išrašų elektronine forma teikimo ar kitų skaitmeninių paslaugų, įkainiai sumažėjo ir atpigo keliskart.  Atpigusių elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apimtys sudaro apie 80 proc. visų Registrų centro teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų. Dalies paslaugų įkainiai padidėjo.

Naujoji Registrų centro kainodara apima visas administracines ir viešąsias paslaugas, kurių yra beveik 300, iš jų apie 180 teikiamos ir elektroniniu būdu.            

Mindaugas Samkus

 37,038 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes