Asociatyvi nuotr.
Antanas Kalnius Kretingos rajono meru tapo, pažeidus Lietuvos Respublikos Konstituciją. Kaip ir apskritai visų 60-ies savivaldybių merai, savo pareigas įgijęs rinkėjų valia tiesioginiuose merų rinkimuose. Mat tokių rinkimų reglamentavimas prieštarauja Konstitucijai, kaip šiandien konstatavo Konstitucinis teismas.
Tačiau niekas dabartinių merų iš postų neišstums. Teismo nutarimo įsigaliojimas atidedamas iki 2023 m. gegužės 3 d., kai baigsis tiesiogiai išrinktų merų kadencija.
Teismas pažymėjo, kad ,,Pažymėtina, kad teisės požiūriu tiesioginiai merų rinkimai, kai jį rinktų savivaldybės bendruomenė, yra įmanomi tik pakeitus Konstituciją.”
,,Tai reiškia, kad 2019 metų (ir paskesniuose) rinkimuose išrinkti savivaldybių merai galės vykdyti savo pareigas iki savo kadencijos pabaigos. Tačiau 2023 metais tiesioginiai savivaldybių merų rinkimai bus įmanomi tik tuo atveju, jeigu iki tol bus padarytos atitinkamos Konstitucijos 119 straipsnio pataisos“.

Teismas pabrėžė, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas lygus ir vienodas mandatas visiems išrinktiems politikams, nepaisant to, kaip jie išrinkti, ir jokių išimčių nėra numatyta.

 

LR Konstitucijos 119 straipsnis skelbia:

“Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas.
Savivaldybių tarybų nariais Lietuvos Respublikos piliečius ir kitus nuolatinius administracinio vieneto gyventojus pagal įstatymą ketveriems metams renka Lietuvos Respublikos piliečiai ir kiti nuolatiniai administracinio vieneto gyventojai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.
Savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas.
Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės bei savivaldybės tarybos sprendimams tiesiogiai įgyvendinti savivaldybės taryba sudaro jai atskaitingus vykdomuosius organus.”

Ar pritariate tiesioginiams merų rinkimams, jeigu būtų pakeista LR Konstitucija?

View Results

Loading ... Loading ...

 16,357 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes