Kretingos rajono meras, likęs mažumoje, nebesusikalba su dauguma - regis, prireiks tarpininkų. Asociatyvus paveikslėlis.

Savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai iškilus sunkumams bendraujant su meru Antanu Kalniumi, kilo idėja suformuoti kolegiją, kurios nariai padėtų abiems pusėms susikalbėti ir išspręsti vis iškylančias bendravimo problemas.

Susiformavus naujajai valdančiajai daugumai, buvusios daugumos lyderiai – visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ atstovai, su meru A.Kalniumi priešakyje, matyt, jaučia nuoskaudą, jog teko tapti Tarybos mažuma ir prarado galimybę tarti lemiamą žodį sprendžiant įvairius klausimus. Tikriausiai todėl ir pasistengiama paieškoti priežasčių, kurios gali sutrukdyti įgyvendinti naujosios daugumos sumanymus.
Meras A.Kalnius, kaip „Kretingos krašto“ atstovas, labiau likęs paklausyti savo bendražygių nuomonių. Bent jau taip atrodo valdančiajai daugumai. Būtent dėl tokių priežasčių iškyla problema: viena pusė laikosi savo nuomonės, o kita – savosios.
Net ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai jau apsvarstyti visuose komitetuose, kyla ginčų tarp daugumos ir mažumos. Akivaizdu, kad tai trukdo normaliam Tarybos narių darbui ir beprasmėms diskusijoms gaištamas laikas.
Pasak idėjos sudaryti kolegiją autoriaus Tarybos nario socialdemokrato Stepono Baltuonio, atsirastų galimybė padiskutuoti su meru mažesniame ratelyje ir greičiau surasti bendrą kalbą.
„Subyrėjus buvusiai valdančiajai daugumai ir susiformavus naujajai, manau, kolegija būtų naudinga. Ji sušvelnintų konfrontaciją tarp mažumos ir daugumos, kas būtų tik į naudą visam rajonui. Dabartinė mažuma, ypač socialiniuose tinkluose, stengiasi vaidinti nuskriaustuosius, taip tik dar labiau apsunkindami situaciją. Kolegijos nariais galėtų tapti buvę merai, kurie turi daug patirties. Taip pat galėtų būti ir „kraštiečiai“, pats meras ir vicemeras, kitų partijų atstovai. Mažesniame būrelyje būtų lengviau panaikinti atsirandančius „aštrius kampus“. Nereikėtų kaskart tąsyti visus Tarybos narius“, – „Švyturiui“ sakė S.Baltuonis.
Anot Tarybos nario, kolegija galėtų teikti ir Tarybai, ir merui pasiūlymus, patarti, o svarbiausia jos užduotis būtų užtikrinti bendradarbiavimą tarp mero ir valdančiosios daugumos.

Meras nemato prasmės
Savivaldybės mero A.Kalniaus nuomone, formuoti kokią nors kolegiją nėra prasmės, nes jis niekada neatsisakantis bendrauti su valdančiosios daugumos Tarybos nariais.
„Nesuprantu, kam reikia kažkokios kolegijos, kuri padėtų bendrauti su meru. Aš bendrauju su visais Tarybos nariais, net ir su tais, su kuriais nelabai norėčiau bendrauti. Niekada nesu atsisakęs pasikalbėti, padiskutuoti. Manau, kad priežastis kita. Valdančiajai daugumai atėmus skeretorės ir padėjėjos etatus, jų funkcijas perėmė Administracijos specialistai, todėl labai sulėtėjo jų darbas. Jie turi atlikti dar ir tiesiogines savo pareigas. Todėl dabar valdantieji stengiasi suktis iš padėties“, – sakė A.Kalnius.
Pasak mero, sudaryti tokią kolegiją, kokią numato Vietos savivaldos įstatymas, neverta, nes Savivaldybės yra per maža. Galbūt reikėtų sekretoriato, kuris būtų lyg tarpininkas tarp Savivaldybės administracijos ir Tarybos. Kitaip tariant, atliktų tas fukcijas, kurias atliko buvusi Tarybos sekretorė ir mero padėjėja.
Kol kas jokio sprendimo dėl kolegijos sudarymo nėra. Mero A.Kalniaus nuomone, galima padiskutuoti, o idėjos iniciatorius S. Baltuonis „Švyturiui“ teigė, jog tai buvo tik idėja. Ar ji taps realybe, dar labai neaišku.

 7,550 peržiūrų (-a)

64% LikesVS
36% Dislikes