Vincentas Parčevskis su jaunesniais broliais Karoliu ir Kazimieru. Kretingos muziejaus nuotr.

Lygiai prieš pusantro šimto metų, 1871 m. gegužės 17 d. gimė Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, Jokūbavo bažnyčios mecenatas Vincentas Parčevskis.

Vincentas Parčevskis kilęs iš Lenkijos karalystės bajorų Parčevskių giminės Vilniaus Raudondvario šakos, buvo vyriausias sūnus iš trijų.

Vincentas Parčevskis paveldėjo Jokūbavo dvarą, kuriame tęsė tėvo Konstantino Parčevskio įdiegtas ūkininkavimo tradicijas. Kaip ir tėvas, už pažangų ūkininkavimą jis ne kartą buvo giriamas lietuviškoje spaudoje. „Vienybėje“ 1912 m. apie Jokūbavą buvo rašoma: „Čia gyvena dvarponis Parčewskis, kuris nuomoja aplinkinius dvarus Gargžduose ir Lapuose. Jau jo tėvas buvęs plačiai pagarsėjęs pažangiu ūkininkavimu, o ypač gerų gyvulių auginimu. Sūnus seka tėvą. Javai jo visuomet iš dirvų virsta; gyvuliai gražūs. Artimieji čia gauna pirkti gerų veršių veislei“.

Pasaulinio karo pradžioje Parčevskių šeima pasitraukė į Rusijos gilumą.

Prasidėjus Lietuvos žemės reformai, iš V. Parčevskio Jokūbavo dvaro valstybė nusavino visą Jokūbavo mišką (apie 460 ha) ir paliko tik 150 ha dirbamos žemės. Iki reformos jam priklausė 1054 ha dirbamos žemės, miškų ir pievų). Nusavinta žemė buvo išdalinta Lietuvos kariuomenės kariams savanoriams, kumečiams ir mažažemiams.

Vincentas Parčevskis mirė 1922 m. birželio 3 d. Jokūbave.

Po mirties V. Parčevskis buvo palaidotas Kretingos senosiose parapijos kapinėse, o Jokūbavo dvarą paveldėjo žmona Marija Parčevskienė ir duktė Felicija.

Ištekėjusi už Grabševskio, duktė 1926 m. dvarą už 120 000 litų pardavė buvusiam Lietuvos prezidentui Aleksandrui Stulginskiui, o pati su motina ir vyru išvyko gyventi į Lenkiją.

 

 142,407 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes