lygybe.lt nuotr.

Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė įspėjo vieną neformalaus moksleivių ugdymo centrą šiam nesiėmus veiksmų dėl mokinės patirto priekabiavimo dėl amžiaus. Konkurso metu, nukentėjusiosios teigimu, sudarytos atrankos komisijos pirmininkas pažemino dalyvę kandžiai suponuodamas, kad ši buvo per jauna savarankiškai suplanuoti atlikto mokslinio tyrimo metodiką. „Eik pas mamą pasiklausti…“, – sakė jis.

Komisijos pirmininkas menkino moksleivio gabumus naudodamas nedalykinio pobūdžio frazes, susijusias su amžiumi ir lytimi.

B. Sabatauskaitės teigimu, šis atvejis yra geras priminimas, kad mokyklos, universitetai, kolegijos ir kiti švietimo ar mokslo teikėjai privalo užtikrinti, kad būtų gerbiamas studentų ir moksleivių orumas. „Dėstytojai, mokytojai ir kiti vertintojai, vertindami žinias, komentuodami projektus, rašto darbus ar paraiškas moksliniams konkursams negali pamiršti, kad šiuo atveju jie yra galios pozicijoje ir tuo niekaip negalima naudotis žeminant kitą dėl amžiaus, lyties bei kitų požymių. Tai ne tik neprofesionalu, neetiška, bet ir prieštarauja Lygių galimybių įstatymui“, – sako lygių galimybių kontrolierė.

Priekabiavimas yra viena iš diskriminacijos formų. Tai nepageidaujamas elgesys, kuriuo siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens orumas, sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. Priekabiavimas gali būti išreiškiamas žodžiu, raštu ar elgesiu. Konstatuojant priekabiavimo atvejį, sprendžiama, ar nukentėjęs asmuo patyrė neigiamas pasekmes. Tai, kad pažeidėju pripažintas asmuo neturėjo tikslo įžeisti ar sumenkinti studento arba moksleivio, nėra vertinama kaip jį „išteisinanti“ aplinkybė.

Pagal Lygių galimybių įstatymą priekabiauti draudžiama dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės ir religijos.

Švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai, mokslo ir studijų institucijos privalo užtikrinti, kad šiose įstaigose nebūtų priekabiaujama ir nebūtų nurodoma priekabiauti. Studentai ir moksleiviai, susidūrę su galimu priekabiavimu, raginami informuoti institucijos administraciją ir (arba) kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.

Prieš teikiant skundą, nuo priekabiavimo švietimo, mokslo ar studijų įstaigoje nukentėjusiems asmenims rekomenduojama:

Jeigu įmanoma, priekabiavimo situaciją įrašyti. Garso ar vaizdo įrašas, kurį nukentėjęs asmuo padaro siekdamas apginti savo interesus, yra vertintinas kaip teisėtas įrodymas.

Saugoti užgaulius el. laiškus ar žinutes. Nors saugoti žeminantį turinį gali būti nemalonu, tokia informacija padėtų lygių galimybių kontrolieriui objektyviai įvertinti situaciją.

Aprašyti neigiamą patirtį. Svarbu užfiksuoti neigimas pasekmes, patariama pasidalyti šia istorija su kitais.

Pasitelkti liudininkus. Jei priekabiavimo atvejį matė / girdėjo pašaliniai žmonės, pakvieskite juos pasidalyti šia informacija su tyrėjais. Liudininkų tapatybės nebus atskleidžiamos.

Nepamirškite, kad dėstytojai, mokytojai, būrelių vadovai, egzaminuotojai, vertintojai ar konsultantai turi teisę išsakyti konstruktyvią kritiką, kuri gali nepatikti, tačiau ši kritika nėra suderinama su garbės ir orumo žeminimu, grasinimais ir kitokiu menkinimu.

Siekiant apsaugoti nukentėjusio asmens tapatybę, pateikiama tik citatos dalis, atskleidžiamos ne visos detalės.

 175,791 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes