Antanui Martišiui yra įteiktas valstybės apdovanojimas – Kariuomenės kūrėjų savanorių medalis.

Lygiai prieš 100 metų rugpjūčio 11 d. Kaune gimė savanoris kūrėjas,  ginkluoto pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, Lietuvos tautininkų sąjungos Kretingos rajono valdybos pirmininkas Antanas Martišius.

Buvo išvežtas į koncentracijos stovyklą

Antanas Martišius baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą.

1941 m. prasidėjus karui priklausė pogrindžiui – buvo Lietuvos Laisvės Armijos narys. Už tai Gestapo buvo areštuotas ir uždarytas į koncentracijos stovyklą.

Sugrįžus raudoniesiems okupantams A. Martišius priklausė Kauno miesto pogrindžiui. Buvo susektas ir sovietinio saugumo areštuotas.

Nuteistas 25 metus kalėti ir išvežtas į Karagandos lagerius.

1955 m. rudenį grįžo į Lietuvą.

Bandant prisiregistruoti gimtajame mieste, jam buvo liepta per 24 valandas išvykti iš Kauno.

Nuo 1956 m. dirbo Klaipėdos statybos treste. Čia buvo priregistruotas ir įdarbintas Salantų statybos aikštelėje darbų vykdytoju.

1960 m., panaikinus Salantų rajoną, A. Martišius pervestas į Kretingos rajono Statybos-remonto valdybą dirbti vyriausiuoju inžinieriumi. Netrukus ir pats persikėlė gyventi į Kretingą.

Išėjęs į pensiją pasinėrė į politiką

Išėjęs į pensiją pasinėrė į politinę veiklą. Prasidėjus Atgimimui aktyviai dalyvavo dešinės pakraipos politinių partijų sueigose, minėjimuose.

Pats viešai kalbėdavo, skiepydamas meilę Tėvynei, Dievui, šeimai ir artimui; nuolat primindavo okupantų padarytą žalą Tautai ir Tėvynei.

1992 metais Antanas Martišius įstojo į Lietuvių tautininkų sąjungos (LTS) gretas. Jo kantrybės ir organizacinių gabumų dėka LTS narių skaičius Kretingos rajone pasiekė 100.

Susikūrė penki LTS skyriai. Antanas Martišius buvo išrinktas LTS Kretingos rajono valdybos pirmininku.

Yra gavęs valstybės apdovanojimą – Kariuomenės kūrėjų savanorių medalį.

Mirė 2002 m. gruodžio 4 dieną Kretingoje.

 566,804 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes