Gedimino Numgaudžio OFM nuotr.

Rugsėjo 1-ąją Pranciškonų gimnazija pasitiko įkurtuvių nuotaikomis. Per kiek daugiau nei dvejus metus rekonstruotame istoriniame vienuolyno pastate įkurta pradinė mokykla.
1936 m. šalia Kretingos pranciškonų vienuolyno buvo pastatytas vadinamasis naujokynas. Jame buvo suformuotos celės jaunuoliams, kurie išreikšdavo norą tapti broliais pranciškonais. Vėliau, sovietmečiu, čia buvo įkurta Kretingos muzikos mokykla. Lietuvai atgavus nepriklausomybę pastatas buvo grąžintas tikriems savininkams broliams pranciškonams. Ilgus metus, iki 2017 metų, Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksui priklausantis pastatas buvo nenaudojamas, jo būklė buvo itin prasta, nes nebuvo nei veikiančios kanalizacijos, nei elektros, netgi durų.
2017 metais nusprendus pradėti pradinį ugdymą gimnazijoje, Pranciškonų provincijos vadovybė pritarė šio pastato pritaikymui ugdymo reikmėms. Čia suplanuota įkurdinti pradinukų klases. Remonto darbai, kurių gimnazija ėmėsi 2019 metų sausio 2-ąją, truko iki šių metų rugpjūčio 31-osios. Tad rugsėjo 1-ąją į iškilmingai pašventintą naująją pradinę mokyklą sugužėjo pirmieji mokinukai.
Nors lyginant su centriniu Pranciškonų gimnazijos pastatu ar Šv. Antano rūmais, kur vyksta vyresniųjų klasių pamokos, naujojo pastato plotas gana kuklus – apie 450 kv. m, čia įrengti keturi šiuolaikiški kabinetai, gamtos mokslų laboratorija, aktų salė, valgykla, sanitariniai mazgai bei poilsio zona.
Įdomu tai, jog šis istorinis, nekilnojamąją kultūros vertybe pripažintas, vienuolyno pastatas buvo renovuotas privačiomis lėšomis: aukotojų ir gimnazijos pinigais bei gauta paskola. „Džiaugiuosi, kad remonto darbus parėmė UAB „Perdanga“, išeivijos lietuviai iš Šiaurės Amerikos, Albina Žumbakis iš Niujorko, JAV bei Algis ir Irena Žemaičiai iš Toronto, Kanada. Aukotojų iniciatyva buvo įsteigtos vardinės klasės, skirtos T. Placido Bariaus OFM ir T. P. Giedgaudo OFM atminimui. Šie išeivijos pranciškonai tarpukariu buvo Pranciškonų gimnazijos mokiniai“, – sako Pranciškonų gimnazijos direktorius Alvydas Virbalis. Anot jo, naujame pastate kol kas skambės 34 pirmokų balsai, juos lydės mokytojos Vaida Adomavičienė ir Dalia Petreikienė. Kitąmet bus užpildytos jau visos keturios klasės.

mokyklosKretingos pranciškonų gimnazijos inf.

 59,011 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes