K. Skierus: reikia išimti kelis akmenis, ir upelio vanduo takų neužlies.

Trečiadienį įvykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje daug dėmesio skirta Savivldybės būstų klausimams. Paaiškėjo, jog apskritai nėra jokios nekilnojamojo turto valdymo programos, pagal kurią galima būtų numatyti, kada, kam ir kaip tokį turtą būtų galima panaudoti.
Posėdžio pradžioje pirmieji į Kontrolės komiteto pirmininkės klausimus atsakinėti sėdo Kontroės ir audito tarnybos specialistai. Jie konkrečiaičiai paaiškino, ką ketina veikti kitais metais.
Kontrolės komitetas esminių klausimų dėl tarnybos veiklos plano neturėjo.
Daugiau neaiškumų Kontrolės komiteto nariams kilo analizuojant Konbtrolės ir audito tarnybos atlikto audito ataskaitą „Savivaldybės būsto remontui skirtų lėšų panaudojimo atitikties audito ataskaita“.
Pati ataskaita ypatingų minčių komiteto nariams nesukėlė, tačiau paaiškėjo, jog Savivaldybė neturi ne tik būstų, bet ir apskritai nekilnojamojo turto valdymo programos. Taip pat nėra r tinkamos apskaitos, į kurią atsižvelgiant būtų galima planuoti vienokius ar kitokius būstų remontus.
Kontrolės komitetas pritarė siūlymui paslaugą. Kitaip tariant, Savivaldybės biudžete bus numatytos lėšos, už kurias viešųjų pirkimš konkursą laimėjusi įmonės parengs nekilnojamojo turto valdymo programą.
Pasak Kontrolės komiteto nario Dovydo Bajoro, pati Savivaldybės administracija nepajėgi pati sukurtu tokią programą, nes paprasčiausiai trūksta žmogiškųjų išteklių.
„Tokiai programai reikia surinkti labai daug įvairių duomenų, sugaišti nemažai laiko, o Administracijai pajėgumų trūksta“, – sakė D.Bajoras.
Kontrolės komitete taip pat mėginta aiškintis Pastauninko parke susiklosčiusią situaciją bei domėtąsi, kaip vyksta bendravimas dėl galimo broko ištaisymo su UAB „Plungės lagūna“, kuri parke vykdė darbus.
Kontrolės komiteto pirmininkė Jolita Vaickienė prie sienos rėmė Savivaldybės administraciją ir reikalavo nurodyti terminus, iki kada bus sutvarkyti daugiausiai rūpesčių keliantys parko takai.
Pasak komiteto nario Konstantino Skieraus, nemažai darbų galima padaryti savomis jėgomis.
„Reikia iš upelio išimti kelis akmenis, taip pat nuolat surinkti krentančias šakas ir vanduo pėstiesiems skirtų takų nebeužpils“, – tikino K.Skierus.
Pasak Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Violetos turauskaitės, su bendrovės „Plungės lagūna“ vadovais tariamasi, kaip sutvarkyti didelės kretingiškių kritikos sulaukiančius takus. Taip pat dėmesys skiriamas ir terminams, iki kada brokas turėtų būti pašalintas. Tačiau pripažįstama, jog derybos vyksta gana vangiai.

 19,953 peržiūrų (-a)

67% LikesVS
33% Dislikes