Praėjusių metų vasarą apžiūrėtos remontuotinos užtvankos.

Antradienį planuojamas Savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis, kuriame ketinama svarstyti Tarybos nario Stasio Kaniavos elgesį, kuriuo jis galimai pažeidė Viešųjų ir privačių interesš derinimo įstatymo nuostatas, balsuodamas už tai, kad būtų suremontuota Grūšlaukės tvenkinio užtvanka.

Prašymą ištirti Tarybos nario S.Kaniavos elgesį Etikos komisijos pirmininkei Vaidai Jakumienei surašė Giedrius Petreikis. Pasak jo, Tarybos narys S.Kaniava, būdamas Grūšlaukės tvenkinio nuomininkas, negalėjo balsuoti už tai, kad būtų įgyvendinamas projektas „Senosios Įpilties (Titvydiškės) ir Grūšlaukės tvenkinių hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimas“.
Asociacijos „Teisi ir šviesi Kretinga“ vadovo G.Petreikio 15 punktų prašymą daug dėmesio skiriama paaiškinimui, kas yra interesų konfliktas, kaip turėtų būti traktuojamos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatos bei į ką turėtų atkeipti dėmesį Etikos komisija.
Prašymo autoriaus nuomone, kyla įtarimas, jog Tarybos narys S.Kaniava, svarstant Tarybos sprendimo projektą dėl užtvankų remonto, galėjo turėti ir privačių interesų.
Suprantama, tvenkinių nuomininkai tiesiogiai suinteresuoti su nuomojamų vandens telkinių būkle. Todėl būtų keista, jei jie nesidomėtų, kokie numatomi darbai remontuojant užtvankas: ar bus nuleidžiamas vanduo, ar darbai turės kokios nors įtakos žuvivaisai ir t. t. Būten todėl apie planuojamus užtvankų remontus tvenkinių nuomininkai turi būti bent jau informuojami.
Tačiau tvenkiniai ir jų hidrotechniniai įrenginiai yra du skirtingi dalykai. Tvenkinių nuomininkai privalo rūpintis pačiais vandens telkiniais – įžuvinimu, atliekamais žuvivaisos tyrimais ir t. t. Hidrotechninių įrenginių priežiūra jau rūpinasi Savivaldybių administracijos.
„Ruošiant Senosios Įpilties, Grūšlaukės bei Lazdininkų hidrotechninių įrenginių remonto projektus su tvenkinių nuomininkais nebendravome, nes jie su pačiomis užtvankomis neturi nieko bendro. Žinoma, jei nuomininkai pastebi, kad su užtvanka yra kas nors negerai, jie mus informuoja, o mes imamės kokių nors priemonių. Hidrotechniniais įrenginiais rūpinasi, juos prižiūri viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi įmonė. Dėl Grūšlaukės tvenkinio už-tvankos remonto buvo gaytas Grūšlaukės bendruomenės prašymas“, – „Švyturiui“ teigė Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Diana Šeirienė.
Vadinasi, Etikos komisijai vėl teks pasukti galvas ir pamėginti išsiaiškinti, ar Tarybos narys S.Kaniava susidūrė su interesų konfliktu, ar ne.

 23,044 peržiūrų (-a)

60% LikesVS
40% Dislikes