Jau beveik mėnuo, kai Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus potvarkiu sudaryta komisija aiškinasi, kokį tarnybinį nusižengimą galėjo padaryti Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas. Tačiau apie kokius nors rezultatus komisija viešai kalbėti vengia. Todėl paprašėme apie komisijos atliekamo tyrimo eigą bei savo pastebėjimus papasakoti paties „įtariamojo“ galimo administracinio nusižengimo padarymu E.Viskonto.
– Koks Jūsų įspūdis dėl komisijos darbo šiandien, kai jau praėjo pakankamai laiko nuo jos darbo pradžios?
– Pirmiausia, visiškai akivaizdu, kad mero A.Kalniaus potvarkiu sudaryta komisija veiklą pradėjo nesivadovaujant teisės aktais. Taip pat ir daugelis komisijos veiksmų rodo, kad ypatingai stengiamasi surasti bet kokį galimą tarnybinį pažeidimą, nepaisant net įstatymų. Atrodo, jog dabartinio mero aplinkoje jie paprasčiausiai neegzistuoja. Birželį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje meras A.Kalnius viešai ir drąsiai pažadėjo sudaryti komisiją, kurioje būtų visų Tarybos frakcijų atstovai, frakcijos juos išsirinko ir delegavo. Tačiau meras eilinį kartą visus apgavo, net, sakyčiau, viešai pasityčiojo iš mūsų politikų – jo potvarkiu sudarytoje komisijoje nėra nei vieno Tarybos nario. Be to, komisijoje dirba ir net jai vadovauja politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja – Tarybos sekretorė Vilija Venckutė–Palaitienė, pavaldi merui. Reikėtų neužmiršti, kad V.Venckutė–Palaitienė, kaip ir pats meras A.Kalnius, yra tiesiogiai susijusi su tyrimo priežastimi – Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išvada, pagal kurią esą aš pažeidžiau Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Kaip pavyko išsiaiškinti, skundą dėl mano galimo šio įstatymo pažeidimo šiai komisijai parengė būtent V.Venckutė–Palaitienė. Suprantama, ne be mero A.Kalniaus pagalbos, kuris jį pasirašė ir taip mane apskundė komisijai. Vadinasi, jie abu yra labai suinteresuoti tuo, kad būtų surastas bet koks tarnybinis nusižengimas. Dėl šios priežasties, pasinaudodamas tesės aktų suteikta galimybe, pareikalavau V.Venckutę–Palaitienę nušalinti nuo darbo komisijoje. Išvardijau visus pakankamai aiškius motyvus, tačiau jokios mero reakcijos nesulaukiau.
– Jūs teigiate, jog nežinote, kokį galimai padarytą tarnybinį nusižengimą komisija tiria. Tačiau juk komisija sudaryta atsižvelgiant į VTEK nutarimą, kuriame siūloma išsiaiškinti dėl galimo tarnybinio nusižengimo padarymo.
– VTEK nutarė, kad aš pažeidžiau Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, o dėl tarnybinio nusižengimo galimo padarymo yra tik prielaida. Be to, VTEK pasiūlė atlikti tarnybinį patikrinimą, o ne pareikalavo. Taip pat šis siūlymas buvo adresuotas „Tarybai ir merui“. Vadinasi, pirmiausia kokį nors sprendimą turėjo priimti Savivaldybės taryba. Tai padaryta nebuvo. Meras A.Kalnius komisiją sudarė ne tik neturėdamas Tarybos sprendimo, bet ir nepaisydamas per Tarybos posėdį gautos informacijos, kad VTEK nutarimas bus skundžiamas aukštesnei instancijai, jau nebekalbant apie tai, kad jis nebuvo įsigaliojęs.
Kita vertus, aš ir šiandien nežinau, kokį galimą tarnybinį nusižengimą tiria mero sudaryta komisija. Pasinaudodamas Valstybės tarnybos įstatymo suteikta teise ne kartą prašiau ir mero, ir komisijos suteikti informaciją, kokių teisės aktų nuostatas galimai esu pažeidęs, kokias galimo tarnybinio nusižengimo ribas yra nustačiusi komisija bei kitą su tyrimu susijusią informaciją, kurią pagal įstatymą komisija man privalo suteikti. Deja, gavau tokį atsakymą, kokio tikrai nesitikėjau. Jame teigiama, jog mero potvarkiu sudaryta komisija nesanti valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, kaip numatyta įstatyme, todėl esą nėra tas subjektas, kuriam teikiamas reikalavimas. Vadinasi, mero sudarytai komisijai Valstybės tarnybos įstatymas negalioja! Komisijos narės, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausiosios specialistės Editos Serovienės pasirašytame atsakyme teigiama: „Komisija, kuomet bus baigtas tarnybinio nusižengimo tyrimas ir atliktos visos procedūros, Jūsų prašymu, galės supažindinti su neįslaptinta tarnybinio nusižengimo tyrimo medžiaga, įskaitant ir komisijos protokolus“. Absurdiškiau ir nesugalvosi – atliekamas tyrimas dėl mano galimo tarnybinio nusižengimo padarymo, o aš net negaliu sužinoti, kokį nusižengimą galėjau padaryti. Kaip istorijos mėgėjas galiu tik pakomentuoti, kad tokie dalykai labai primena Stalino laikus, kai žmonės buvo ir apkaltinami, ir nuteisiami „už akių“, jiems nieko net nežinant. Nors gal ir nereikia tuo stebėtis, nes meras dažnai elgiasi radikaliai, save posėdžio metu buvo palyginęs ir Putinu.
– Bet komisija, tikriausiai, prašė Jūsų pateikti kokį nors paaiškinimą? Ką jame surašėte?
– Taip, pateikti paaiškinimą komisija prašė. Tačiau bėda ta, kad negaudamas jokios informacijos, nežinau apie ką surašyti paaiškinimą. Nežinau, kokiu galimu tarnybinio nusižengimo padarymu esu įtariamas. Kaip minėjau, su VTEK nutarimu nesutinku, todėl jis yra apskųstas teismui, o daugiau net neįsivaizduoju, ką galėčiau paaiškinti. Komisijos paprašiau, kad sustabdytų tyrimą kol taškus ant „i“ sudėlios teismas, tačiau mero sukurtos komisijos „troika“ mieliau renkasi susidorojimo kelią.
– Susiklosčius tokiai situacijai, kai komisija kažką tiria, o Jūs nežinote ką, nežinote „kurioje vietoje“ galėjote padaryti tarnybinį nusižengimą, kaip planuojate pasielgti toliau?
– Ko imsiuosi toliau, kol kas nenusprendžiau. Akivaizdu, kad komisija stengiasi surasti bet ką, prie ko galėtų „prisikabinti“. Pažiūrėsiu, ką ji „ištirs“, ką „suras“, kur meras dar apskųs… Tada, tikriausiai, ir nuspręsiu. Žinote, viešus ir privačius interesus įstatymo nustatyta tvarka deklaruoju jau kone dešimtmetį. Tikrai niekada neslėpiau, kad esu medžiotojas, visa informacija yra viešai prieinama. Dėl visos situacijos apmaudžiausia, kad gamtos mylėtojų ir puoselėtojų grupė, šiuo atveju – medžiotojai, yra puolami vien dėl to, kad tos bendruomenės dalimi esu ir aš.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbino Aistas MENDEIKA

 3,108 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes