Paskutinysis Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdis dar kartą pademonstravo komisijos narių „sugebėjimus“ nepriimti jokio konkretaus sprendimo. Tačiau talento gaišti laiką aiškinantis, ką komisija turėtų veikti, netrūksta.
Etikos komisijos posėdžio darbotvarkėje buvo numatyta nagrinėti du klausimus – pradėti ar nepradėti tyrimą dėl Tarybos nario Tomo Abelkio elgesio atitikties politikų etikos kodeksui bei taip pat pradėti ar nepradėti tyrimą dėl Tarybos nario Dangiro Samaliaus elgesio.
Pirmosiomis posėdžio minutėmis D.Samalius prasitarė, jog komisijoje dažnai pagal skirtingus kriterijus vertinamas vienas ar kitas panašus skundas, esą, vienaip nagrinėjami skundai, susiję su „savais“ asmenimis, o kitaip – susiję su „svetimais“. Po tokio nuomonės išsakymo komisijos narė Jūratė Sofija Laučiūtė panoro išsiaiškinti, kas yra tie „savi“, o kas – „svetimi“. Tačiau paaiškinti savo mintis D.Samaliui nepavyko.
Dėl Tarybos nario T. Abelkio elgesio per vieną iš Tarybos posėdžių, kai jis, švelniai tariant, negražiu elgesiu apkaltino savo tuometinius bendrapartiečius socialdemokratus, kas paskatino jį net palikti šios partijos narių gretas, Etikos komisija nutarė tyrimo nepradėti.
Komisijos narės Vitalijos Valančiutės nuomone, tirti, gerai ar blogai politikas padarė išsakydamas savo nuomonę, nėra komisijos kompetencija. Tuo turėtų užsiimti kitos institucijos. Todėl ji pasiūlė tyrimo nepradėti.
„Išsakyti savo nuomonę leidžia Konstitucija, o už tai persekioti irgi draudžia kiti įstatymai“, – teigė V.Valančiutė.
Kitokią nuomonę išsakė komisijos narys D.Samalius. Anot jo, politikas net ir savo nuomonę privalo išsakyti etiškai.
„Kiekvienas politikas privalo laikyti Politikų etikos kodekso bei kitų įstatymų nuostatų net ir išsakydamas savo nuomonę, ypač kai tai daro viešai. Jis turi kalbėti kultūringai, neįžeisdamas kitų“, – sakė D.Samalius.

Etikos komisijos pirmininkės Vaidos Jakumienės nuomone, tyrimo dėl T.Abelkio elgesio pradėti negalima dar ir todėl, kad… nepakanka informacijos. Esą, pareiškėjas skunde nenurodęs, kuri konkrečiai politiko išsakyta nuomonė yra melas, o kurti – šmeižtas. Be to, garbė ir orumo gynimas ar galimo šmeižto aplinkybių tyrimas nėra Etikos komisijos kompetencija.
„Komisija gali nepradėti tyrimo, jei nenurodyta, konkrečiai kokį galimą pažeidimą politikas padarė“, – tikino V.Jakumienė.
Per anksčiau įvykusį vieną iš Tarybos posėdžių, Tarybos narys T.Abelkis pranešė, jog traukiasi iš socialdemokratų frakcijos. Tai padaryti jį paskatinęs netinkamas buvusių bendrapartiečių elgesys, kai jis esą buvo verčiamas paklusti kitų partijos narių nurodymams, buvo „vedamas į rūsį“ bei kitaip raginamas priimti jam nepriimtiną sprendimą.
Nors Etikos komisijos pirmininkė V.Jakumienė irgi yra Tarybos narė, taip pat dalyvavo minėtame Tarybos posėdyje, kažkodėl informacijos apie galbūt netinkamą savo kolegos elgesį vis dėlto pristigo.
Komisijos nario Valerijono Kubiliaus nuomone, kiekvienas žmogus turi teisę išsakyti savo nuomonę, tačiau ne bet kokiu būdu.
„Puikiai žinau šią istoriją. Tarybos narys T.Abelkis teigė, jog jam darė spaudimą. Nebuvo jokio spaudimo. Ką reiškia jo pasakymas, kad „vedė į rūsį“? Galima suprasti tai, kad tame rūsyje jam kažkas kažką norėjo padaryti. Tačiau Socialdemokratų partijos Kretingos skyriaus kabinetas yra rūsyje, tiksliau – cokoliniame aukšte, buvusio DNB banko pastate. Net ir iškaba pakabinta. Tačiau ką padarysi. Žmogus yra karšto būdo. Aš iš tokio išsireiškimo tiesiog pasijuokiau. Ar mes tirsime, ar netirsime, nieko naujo nesužinosime“, – kalbėjo V.Kubilius.

 Etikos komisijos pirmininkė V. Jakumienė: „domėtis įstatymais buvo labai įdomu“.

Dauguma posėdyje dalyvavusių Etikos komisijos narių nusprendė tyrimo dėl T.Abelkio elgesio nepradėti.
Karštai gynusi savo pačios pasiūlymą nepradėti tyrimo dėl T.Abelkio elgesio, Etikos komisijos pirmininkė V.Jakumienė visiškai kitaip kalbėjo pradėjus nagrinėti klausimą dėl D.Samaliaus elgesio. Jos nuomone, tyrimą pradėti būtina, nes to reikalauja teismas.
Anksčiau gautame skunde tuometinis vicemeras D.Samalius buvo kaltinamas netinkamai išsakęs savo nuomonę apie buvusią Tarybos narę J. S. Laučiūtę. Apsvarsčiusi skundą komisija anuomet nusprendė tyrimo nepradėti ir apie tai pranešė pareiškėjui. Tačiau pastarajam gautas pranešimas apie komisijos sprendimą pasirodė nepakankamai aiškus, nes neišvardinti argumentai, kodėl tyrimo nuspręsta nepradėti. Todėl pareiškėjas pasiskundė teismui ir pareikalavo komisijos sprendimą panaikinti.
Teismas nutarė, jog Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija turi iš naujo svarstyti skundą ir nuspręsti, pradėti tyrimą ar ne.
Šįkart itin daug argumentų nebuvo. Susidurta su labai panašiomis aplinkybėmis, kaip ir svarstant skundą dėl T.Abelkio elgesio – galima ar negalima išsakyti savo nuomonę.
Beje, Tarybos nario D.Samaliaus išsakyta nuomonė apie J. S. Laučiūtę papiktino ne pačią buvusią Tarybos narę, o paprastą rajono gyventoją, nors ir pakankamai viešą asmenį.
Vis dėlto tyrimą dėl D. Samaliaus elgesio komisijos narių balsų dauguma nuspręsta irgi nepradėti.
Apgailestaudama dėl tokio komisijos daugumos sprendimo, pirmininkė V.Jakumienė informavo, jog tai buvo paskutinis jos vadovaujamas Etikos komisijos posėdis.
„Dirbti Etikos komisijos pirmininke man patiko. Tai privertė daugiau pasidomėti įstatymais, įvairiais teisės aktais. Tai buvo tikrai įdomu“, – teigė V.Jakumienė.
Beje, įvairiose komisijose, taip pat ir Etikos komisijoje dirbantys Tarybos nariai už posėdžiaujant praleistą laiką iš Savivaldybės biudžeto gauna atlyginimą. Viena jų posėdžiavimo valanda dabar kainuoja apie 9–10 eurų.

 26,142 peržiūrų (-a)

0% LikesVS
100% Dislikes