Nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d. Dienos veiklos centras  vykdo ERDF INTERREG V-A Latvijos – Lietuvos  bendradarbiavimo  per sieną programos 2014-2020 finansuojamą projektą „StepForward: activating personal  resourses and developing employability skills/I can work“ (“Žingsnis į priekį: asmeninių išteklių ir darbinių įgūdžių ugdymas/Aš galiu  dirbti“)  Nr. LLI-468.

Projektas tikslas – skatinti  supratimą apie tai,  kaip negalią  turintys  žmonės gali  dirbti ir būti  lygiateisiais  visuomenės nariais.

Dienos veiklos centre projektu siekiama  suaktyvinti asmeninius neįgalių žmonių gebėjimus ir jų savimonę gerinant socialinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą, efektyvumą ir įvairinimą.

Projekto veikla skirta visuomenės informuotumui apie žmones su negalia ir jų dalyvavimui darbo rinkoje didinti. Vykdoma projekto veikla skatino socialinę įtrauktį ir sustiprino neįgaliųjų dalyvavimą darbo rinkoje, atsižvelgiant į jų galimybes atliktos įvairios užduotis. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidėjo prie deinstitucionalizacijos proceso Latvijos ir Lietuvos rajonuose, skatinančiuose lygias galimybes dalyvaujant visuomenės gyvenime.

Projekto uždavinai:
1. Ugdyti įgūdžius, kelti kompetencijas ir skatinti bendradarbiavimo tinklų kūrimą;

  1. Gerinti socialinių paslaugų ir infrastruktūros prieinamumą, veiksmingumą ir įvairinimą;
  2. Didinti sąmoningumą ir skatinti socialinę įtrauktį.

Pagrindinis projekto rezultatas – socialinių paslaugų per prieinamą įdarbinimo skatinimas ir specialistų įgūdžių tobulinimas, deinstitucionalizacijos proceso didinimas, kuris  padidins neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų grupių lygybę.

Pagrindinis projekto partneris – Latvijos Respublikos  Kurzemes planavimo regionas.

Projekto partneriai – Dienos veiklos centras, Kretingos miestas, Klaipėdos apskritis, Lietuva;

-Viešoji įstaiga  Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų  centras,  Kauno  apskritis,  Lietuva;

– Kuldigos  apskrities savivaldybė,  Latvija;

Dienos veiklos centras projekto vykdymo laikotarpiu  pagerino savo teikiamų socialinių paslaugų kokybę ypatingą dėmesį skiriant vidutinės negalios  neįgaliesiems galintiems įgyti  darbinių įgūdžių taip pagerinant jų gyvenimo kokybę. Buvo siekiama gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą mokantis  įgyti  darbinių įgūdžių per projekte numatytas darbines  veiklas. Projektas apjungė vidutinės negalios neįgaliuosius,  kurie  dalyvavo mokomosios virtuvės ir keramikos dirbtuvėse. „Draugystės kavos“  komanda,  kuri  padedant projekto  socialiniam  darbuotojui koordinatoriui ir  mokomosios virtuvės  užimtumo  specialistui vykdė viešinimą  ir bendradarbiavimą su  Kretingos  miesto  viešosiomis  įstaigomis ir organizacijomis dalyvavo  viešuose  renginiuose. Dienos veiklos centro  neįgaliųjų  komanda projekto  metu mokinosi  darbinių įgūdžių, gavo  psichologo  ir  kineziterapeuto konsultacijas  labirintų  terapijos metodu. Projekto  specialistai  kėlė  savo  kompetencijas  dalyvaudami  labiritų  metodų  taikymo  ir kituose mokymuose. Projekto  partnerių  darbuotojai  keitėsi  darbine  patirtimi  vieni  su  kitais Lietuvoje  ir  Latvijoje. Organizuota  ir  įgyvendinta  tarptautinė  neįgaliųjų  vasaros  stovykla  Kretingoje,  Lietuvos  projekto  partnerių  neįgalieji  dalyvavo  tarptautinėje  stovykloje  Latvijoje.  Projektas  suteikė  galimybę  pagerinti  įstaigos  materialinę  bazę.  Atnaujinta  virtuvės  smulkioji  įranga,  lauke  atnaujinti  neįgaliųjų  pėščiųjų  takai, įrengtas  labirintas, įsigytas  bėgimo  takelis,  interaktyvios  grindys,  keramikos  priemonės,  sulankstomi  stalai  keramikos  studijai ir  kt.  Visos investicijos yra ilgalaikės ir   kelia teikiamų socialinių paslaugų  kokybę neįgaliesiems. Projekto eigoje išleistas specializuotas  leidinys apie  neįgaliųjų integracijos į darbo  rinką pagal  jų  turimas galimybes  pritaikant tam  veiklos rūšis ir darbo  pobūdį  atitinkamose erdvėse, įvyko  tarptautinės  projekto konferencija.

Projektu  buvo  siekiama inovatyvaus požiūrio  į  socialinį darbą. Organizuojant  viešinimo  renginius  su pagrindiniu  projekto  akcentu –  „Draugystės  kavos“ komanda. Ši komanda alternatyviu  būdu  teikė  visuomenei  informaciją  apie  negalią  turinčių jaunuolių  gebėjimus dalyvauti darbo  rinkoje  alternatyviu  būdu. Požiūrio  keitimas  į  negalią  turi  keistis  nuo  neigiamos  nuostatos  ir vertinimo atsisakymų.  Tai  padaryti  galime  tik  leisdami  visuomenei pamatyti  gebėjimų  pranašumą  prieš  negalią.  Pasibaigus  projektui, „Draugystės  kavos“ komanda  nenutraukia  savo  veiklos,  esant  poreikiui dalyvaus  viešuose  renginiuose.

Bendras projekto  biudžetas  459 292,97 eur.  Dienos veiklos centro projekto dalis – 116 694,50 eur. Lėšos, kompensuojamos iš Europinės  regioninės plėtros fondo – 99 190,32 eur.  Lietuvos partnerio  finansinis įnašas – 17 504,18 eur. 50% šio įnašo finansuoja Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija  pagal  pasirašytą 2014-2020 metų Europos  teritorinio  bendradarbiavimo tikslo  programos   projekto  bendrojo  finansavimo  sutartį.

(Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Dienos veiklos centras. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę)

Informaciją parengė Dienos veiklos centro  direktorė Birutė Viskontienė

 39,822 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes