Šią savaitę „Švyturio“ redakciją pasiekė žinia, kad dauguma Kretingos rajono politikų rengiasi pritarti UAB „Kretingos vandenys“ paslaugos (televizinės vamzdynų diagnostikos) panaikinimui. Pasak prisistatyti nepanorusio skaitytojo, jam nesuvokiama, kodėl gali kilti tokios nelogiškos mintys, kai minėtoji paslauga yra naudinga tiek pačiai bendrovei, tiek tuo pačiu ir visiems rajono gyventojams? Be to, pašnekovas išsakė prielaidą, kad tai politikų bandymas tiesiog sukompromituoti ir nepagrįstai apjuodinti UAB „Kretingos vandenys“ direktorių Tomą Jurgutį, kaltinant jį neva neūkiškumu ir lėšų švaistymu, kai politikų kompetencija šiuo klausimu labai abejotina. Tad reaguodami į skaitytojo pareiškimus, pabandėme pasiaiškinti situaciją: kokios galimai neūkiškų sprendimų grėsmės iškilo Savivaldybės valdomai bendrovei „Kretingos vandenys“ ir kaip gali galimai gresiantys sprendimai paliesti visus rajono gyventojus.

Skaičiai nemeluoja
Susisiekus su UAB „Kretingos vandenys“ direktoriumi Tomu Jurgučiu, buvo patvirtinta, kad jam yra žinomas daugumos dabartinių Tarybos narių noras panaikinti televizinės vamzdynų diagnostikos (toliau: TV diagnostikos) įrangos nuomos sutartį. „Dauguma politikų įtariai žiūri į mane, kaip į bendrovės vadovą, dėl, jų nuomone, lėšų švaistymo. Tačiau aš galiu pateikti faktus, kurie įrodo, kad jokio lėšų švaistymo nėra. Paskaičiuokite: pavyzdžiui, minėtos TV diagnostikos įrangos nuoma mums per metus kainuoja apie 23 000 eurų, o per praėjusius metus vien pernuomojant šią įrangą kitoms įmonėms mes uždirbome 20 248 eurus. Be to, įvertinkite ir tai, kad per tuos metus buvo patikrinta daugiau nei 16 km mums patiems priklausančių tinklų. Jei būtume neturėję eksploatuojamos TV diagnostikos įrangos dabartinėmis sutarties sąlygomis, tai 10 km UAB „Kretingos vandenys“ būtų kainavę vien tik už metrus 10 000 eurų bei 5000–6000 eurų – kiti darbai be praplovimo darbų kainos. Be minėtos nuomos sutarties, 16 km diagnostika mums būtų kainavusi galimai nuo 20 000 iki 24 000 eurų“, – sakė T. Jurgutis.

Įmonės „Kretingos vandenys“ direktorius Tomas Jurgutis.

UAB „Kretingos vandenys“ direktoriaus tikinimu, yra logiška, kad būtent nuoma tokios TV diagnostikos įrangos yra naudinga, o galimos kitos alternatyvos būtų nuostolingos arba nepakeliamos rajono biudžetui. „Kretingos rajonui tiesiog pirkti tokią naują įrangą būtų tikras išlaidavimas, nes tai rajono biudžetui kainuotų mažiausiai 250 000 eurų. Todėl aš abejoju, kad Kretingos rajono gyventojai pritartų tokioms išlaidoms ir nematytų kitokių būdų panaudoti tokias lėšas. Be to, reikėtų atsižvelgti ir į aplinkybes, kad šiuo metu Europos geopolitinė situacija nėra stabili, kad kalbama apie bankų griūtį, ir kad bene visose srityse kainos išaugusios, kad net pirkti naudotą automobilį dabartinėmis jų kainomis nėra jau toks ir lengvas apsisprendimas“, – dėstė mintis apie susiklosčiusią situaciją T. Jurgutis.
Be to, pasak direktoriaus, jei bus atsisakyta jau turimos TV diagnostikos įrangos nuomos sutarties ir bus bandoma sudaryti kitą nuomos sutartį, tai tokiu atveju tikrai bus neįmanoma sudaryti sutartį su mažesnėmis išlaidomis. „Tokie dalykai, ypač šiuo laikotarpiu, tikrai tik brangsta“, – pabrėžė direktorius.
T. Jurgutis tikino, kad dabar TV diagnostikos įranga eksploatuojama finansiškai naudingai ir efektingai: „Per vieną dieną dabar galime atlikti 150 metrų tinklų diagnostiką ir šią paslaugą dargi pernuomojame įvairioms kitoms įmonėms. Pavyzdžiui, esame sudarę sutartis ir su UAB „Kretingos santechnika“, ir su UAB „Pajūrio šaltinis“, ir su UAB „Klaipėdos ranga“ bei daugeliu kitų įmonių.“

Paslauga – ne iš lubų
UAB „Kretingos vandenys“ direktorius T. Jurgutis prisiminė ir TV diagnostikos įrangos nuomos sutarties sudarymo priešistorę. „Šios paslaugos pirkimas buvo logiškas ir finansiškai pagrįstas, jis tikrai nebuvo nukabintas iš lubų. Be to, buvo atsižvelgta ir į kai kurių buvusių Tarybos narių nusistebėjimus, kad UAB „Kretingos vandenys“ iki šiol tokios TV diagnostikos įrangos vis dar neturi. O viskas prasidėjo, kai 2021 metais įvyko Salantų ekologinė nelaimė, tuomet buvo padarytos išvados ir įvykdytas pirkimas, tad nuo šiol turime eksploatuojamą TV diagnostikos įrangą. Be to, atkreipčiau dėmesį į tai, kad Salantų ekologinės nelaimės atveju tuomet mums TV diagnostika kainavo daugiau kaip 1 000 eurų vos per tris darbo dienas“, – pasakojo T. Jurgutis.
Direktorius akcentavo, kad nuomojamos TV diagnostikos įrangos tikslas nėra vien teikti paslaugas kitoms įmonėms, mat ji skirta ir atlikti patikras savo teritorijos vamzdynų tinkluose. „Labai svarbu yra tiksliai nustatyti vamzdynų būklę, kad būtų priimami tolimesni racionalūs sprendimai, kad būtų skirtos racionalios investicijos į vamzdynų rekonstrukciją ar keitimą naujais. Tai tiesiog leidžia priimti protingus sprendimus, kiek būtina investuoti į skirtingų būklių vamzdynų tinklus. Tad mano pozicija aiški ir vienareikšmiška: TV diagnostika yra naudingas ir atsiperkantis dalykas“, – išsakė savo poziciją šioje situacijoje direktorius T. Jurgutis.
Tiesa, kai kuriems skaitytojams gali iškilti klausimas, o gal Kretingos rajone jau nebėra ko tirti su TV diagnostika ir ji nebereikalinga? Tačiau išdėsčius tokias galimas abejones, direktorius T. Jurgutis atsakė šitaip: „Darbų tikrai yra, nusidėvėjusių tinklų šiai dienai „Kretingos vandenyse“ yra daugiau negu 216 km nuotekų tinklų bei 41,84 km lietaus tinklų. Nuomojantis buvo atsižvelgta, kad per 2–3 metus bus padaryta savų tinklų diagnostika, įsivertinta tinklų būklė, kad būtų galima nusistatyti, kokių investicijų bus reikalinga ateityje vykdant rekonstrukcijos darbus. Šiuo metu išnuomota TV diagnostikos įranga atidirba savo nuomą bei užsidirba išorės rinkoje, tad be darbo tikrai nestovės.“

 8,764 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes