Prie Kretingos miesto Rotušės aikštėje stovinčio paminklo Jonui Karoliui Chodkevičiui kasdien, 12-ą valandą, organizuojama bendra malda už Ukrainą. Šios akcijos dalyviai ir organizatoriai dažnai keičiasi. Šįkart pakalbinome Kretingos pranciškonų brolį Paulių, kuris savotiškai maldai-dainai prie mikrofono stojo su gitara rankose. Tad kviečiame paklausyti jo atliekamos maldos-dainos

Kretingos pranciškonų brolis Paulius paminėjo, kad čia, į aikštę, dažnai ateina ir ukrainiečiai, kuriems užleidžiamas mikrofonas ir jie gali pasimelsti savo gimtąja  kalba.

„Vieni remia vienokiais būdais, kiti – kitokiais. Mes, be visa ko, remiam dar ir tokia kasdiene malda, kuri trunka apie pusvalandį. Tad čia, aikštėje, mus, arba kitus pranciškonus, dienos dvyliktą valandą visada galite sutikti ir prisijungti prie bendros maldos“, – sakė pašnekovas.

Beje, skaitytojų patogumui, norime pateikti ir tądien atliktos dainos-maldos tekstą: „Viešpats laimina ir saugo / Į tave Viešpats veidą teatgręžia / Tesuteikia malonę ir ramybę tau / Viešpats laimina ir saugo / Į tave Viešpats veidą teatgręžia / Tebūnie, Dieve, tavo valia – Amen, A-a-amen / Jo malonė tegul lydi iki tūkstančio kartų / Ir tave , ir tavo šeimą, ir vaikus, ir jų vaikus / Jo artumas tegul seka iš paskos ir eina priekin tavyje ir dar aplinkui / Su tavim Jėzus, su tavim / Auštant rytui ir sutemus / Ir įeinant ir išeinant / Ar verki tu, ar džiaugiesi / Už tave Dievas, jis už tave – Amen / Už Kristų, už šeimą, už Lietuvą / Už Kristų, už Ukrainą, už šeimą / A-a-amen / Už Kristaus pergalę Lietuvoj, Ukrainoj ir Pasaulyje / Amen, A-a-amen.“

„Kviečiam visus geros valios žmones maldai už Kristaus pergalę Ukrainoj, prie Jono Karolio Chodkevičiaus paminklo kasdien, 12-ą valandą.  Kviečiame prisijungti pagalbai malda už Kristaus pergalę Ukrainoj, Lietuvoj ir Pasauly. Iki rytojaus“, – atsisveikino iki kito karto brolis Paulius.

.

 

 

 10,235 peržiūrų (-a)

100% LikesVS
0% Dislikes