Praėjusį penktadienį nuostabų savo veiklos 20 metų jubiliejų šventė Erlėnų bendruomenė.

Nuoširdžiai džiaugiuosi galėdama juos pasveikinti ir perduoti Seimo nario Antano Vinkaus linkėjimus bei nuoširdžią padėką ir gėlių puokštę už nuveiktus darbus bei suburtus žmones. Nueitas nelengvas, bet labai gražus ir prasmingas bendruomeniškumo kelias. Atlikta daug veiklų, skatinančių gyventojų bendrystę, įgyvendinta įvairiausių projektų. 2003 metais erlėniškiai, vadovaujami pirmojo bendruomenės pirmininko Vytauto Vaičiulio, nedrąsiai žengė pirmuosius žingsnius, tačiau suburta darni komanda per keletą metų nuveikė labai daug. Vėliau prie pirmininkės vairo stojo Sima Striukienė ir bendruomenė gyvuoja.

Linkiu, kad bendruomenės veikloje niekada nestigtų žmonių, atiduodančių save bendram tikslui, savanoriškai dirbančių viso kaimo žmonių gerovei, juk patys savo rankomis kuriame gyvenimą, nes esame vienos žemės, vieno krašto, vienos bendruomenės vaikai. Džiugu, jog būdami skirtingų interesų, nuomonių, charakterių, randate bendrą kalbą, veikiate drauge, nes kiekvienas suprantantate, kad stengiatės vardan šalia esančių savo žmonių. Dievo palaimos, sėkmingo klestėjimo, neblėstančio entuziazmo ir energijos Jums, brangi Erlėnų bendruomene!

Vitalija Valančiūtė

 

Visada gimtadienius švenčiame vėlyvą rudenį

Keli pastarieji metai dėl pandemijos kaltės neleido jaukiai visiems susibūrus tinkamai atšvęsti. Erlėnų bendruomenė neturi kultūros skyriaus ko pasekoje švenčių gausa nepasižymime. Taigi norėjome tradicine tapusia gimtadienio šventę perkelti į lauką. Skambėjo dėkingumo ir sveikinimo žodžiai, nuoširdūs linkėjimai, aidėjo dainos, liejosi šokiai. Nuoširdus ačiū kaimynams – Juodupėnų skyriaus ansambliui, Žvainių skyriaus ansambliui ir instrumentinei grupei, Laivių skyriaus kapelai ,,Laive”.

Širdingas ačiū atlikėjai Rasai, muzikantui Benui ir Grupei Rokas ir Laurynas. Sukūrėte puikią nuotaiką ir dovanojote geras emocijas.

Ačiū Seimo nariui Antanui Vinkui už perduotus gražius ir nuoširdžius sveikininus visai bendruomenei.

Ačiū tarybos narei Vitalijai Valančiūtei už šiltus žodžius.

Ačiū Imbarės seniūnui Antanui Turauskiui ir jo visai komandai, Salantų kultūros centro direktoriui Aurimui Rapaliui, Laivių ir Juodupėnų skyrių vedėjoms Rožei Žvinklienei ir Danguolei Vaičekauskienei ir jos nuostabiai komandai, bei bendruomenių atstovams: Imbariečių draugijos pirmininkei Daivai Stonkuvienei, Laivių bendruomenės pirmininkei Rožei Žvinklienei, Leliūnų bendruomenės pirmininkei Ingridai Velykienei už nuoširdžią bendrystę ir bendradarbiavimą. Esu dėkinga už Jūsų gražius palinkėjimus, puikias gėles bei dovanas. Džiugu, kad mus siejantys bendri darbai ir rūpesčiai dar labiau suvienija ir sutelkia. Labai dėkoju bendruomenės nariams ir kaimo gyventojams už pagalbą.

Ačiū tiems kurie prisideda ištisus metus prie bendruomenės gyvavimo, kuriem svarbu bendruomenės nuveikti darbai.

Širdingas Ačiū Danutei Radžiuvienei, Birutei Petrauskienei, Aldonai Petrikienei, Daivai Abrutienei, Arvydui Reikai, Vaclovui Venckui, Vaidui Skersiui, Audrutei Skersienei; Neivaldui Einikiui, Astai Einikienei, Valentinui Mikutavičiui, Ginai Janušei, Stasei Dobrovolskienei, Kristinai Černojarovai, Agnei Razmienei, Vidmantui Zubei, Gitanai Tolušienei, Giedriui Pilybui. Nuoširdus ačiū tiems kurie savanoriškai pasiūlė piniginę paramą bendruomenės šventei: Serepina ir Juozas Preibiai, Kristina ir Vladimiras Černojarovai, Vilija ir Robertas Ragainiai, Vitalijus ir Sniezana Stropai, Pieno koperatyvas ,, Dobilas”, Gražina ir Jonas Stanevičiai. Ačiū ir daugeliui kitų, be kurių geranoriškos pagalbos ir paramos negalėtume sukurti žmonėms šventės. Dėkoju batuto šeimininkei Dovilei Pantiru už emocijas dovanotas vaikučiams. Šventės pagrindinis rėmėjas Kretingos rajono savivaldybė.

Ačiū Vytautui Vaičiuliui ir Rimai Vaičiulienei įkūrusiems bendruomenę, kuri gyvuoja iki šiol, ir mūsų visų pastangų dėka tikiuosi gyvuos dar ilgus metus.

Ačiū visiems, buvusiems kartu.Ačiū už dovanas bendruomenei

O dabar važiuojam pirmyn ir laukiu pagalbos kuriant hortenzijų alėją.

„Facebook“

Erlėnų Bendruomenė

 3,424 peržiūrų (-a)

80% LikesVS
20% Dislikes