Gerbiamieji,

niekada nelieku abejingas, kai sprendžiamos svarbios problemos Kretingos ar Skuodo rajonuose. O ypatingai aktualūs ir jautrūs dabar yra sveikatos apsaugos klausimai rajonuose. Ketvirtadienį dalyvavau Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kur, be kitų nagrinėjamų sprendimų projektų, buvo balsuojama už sprendimo projektą „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T2-166 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąsias Kretingos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, prijungimo būdu“ pripažinimo netekusiu galios“ bei priimta rezoliucija „Dėl prieštaravimo sveikatos apsaugos sistemos reformai“. Rezoliucija bus išsiųsta LR Prezidentui, Ministrei pirmininkei, Sveikatos apsaugos ministrui ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams. Džiaugiuosi, kad tarybos nariai vieningai balsavo dėl sprendimo atšaukimo, kuriuo buvo numatoma į vieną juridinį vienetą jungti Kretingos, Salantų, Kartenos PSPC bei Psichikos sveikatos centrą. Dėl įstaigų išlikimo savarankiškomis savo nuomonę išreiškė Salantų krašto ir Kartenos bendruomenės. Puiku, kad gyventojų nuomonė buvo išgirsta ir sprendimas pripažintas netekusiu galios.

Rezoliuciją „Dėl prieštaravimo sveikatos apsaugos sistemos reformai“ pasirašė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius ir visi tarybos nariai. Pasirašiau ir aš, kaip Kuršo apygardos Seimo narys ir kaip žmogus, neabejingas tam, kas dabar daroma su mūsų rajonų sveikatos įstaigomis ir jų teikiamų paslaugų prieinamumu.

Po tarybos posėdžio kartu su Kretingos rajono vadovais ir grupe Tarybos narių lankiausi Kretingos muziejuje, Kretingos rajono kultūros centre bei Salantų kultūros centre, kur turėjau progą pasveikinti naujai čia pradėjusius dirbti šių įstaigų vadovus Romandą Žiubrį, Kristiną Rimienę ir Aurimą Rapalį, apžiūrėti įstaigas ir susipažinti su jų ateities planais bei problemomis.

Vakare skubėjau į Jokūbavą. Čia, A. Stulginskio mokykloje – daugiafunkciame centre, vyko projekto „Svajojame garsiai“ pristatymas. 3 klasės mokytojos Alvadorijos Keblytės, ūkio dalies vedėjo Romo Narvilo ir mokytojos padėjėjos Skaistės Stončienės iniciatyva suremontuota ir atnaujinta trečiokų klasė. Remontą atliko patys Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro darbuotojai (ūkio dalies vedėjas Romas Narvilas ir darbininkas Kazimieras Leknius). Paramą šiai gražiai iniciatyvai įgyvendinti skyrė mokinių tėvai, verslininkai, darbuotojai, o baldams įsigyti lėšų sulaukta iš Kretingos rajono savivaldybės. Iniciatoriai, rėmėjai, tėveliai, bendruomenės atstovai ir svečiai į klasės įkurtuves atskubėjo su dovanomis ir nuoširdžiais linkėjimais. Mokyklos direktorė Lidija Šiškienė pasidžiaugė, kad susiburia komandos iniciatyvių žmonių, kad jų gražios idėjos sulaukia pritarimo ir palaikymo ir taip atsinaujina bei gražėja mokyklos erdvės, mokinius džiugina sutvarkyta mokykla ir kelia jiems motyvaciją mokytis, stengtis ir tausoti turimą turtą.

Labai noriu padėkoti Jokūbavo A. Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro direktorei Lidijai Šiškienei, bendruomenės pirmininkui Mantui Kebliui, Jokūbavo skyriaus vedėjai Verutei Keblienei ir visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo ir pasidžiaugti žmonių geranoriškumu, iniciatyvumu, neasvanaudiška pagalba ir parama. Tik darydami gerus darbus patys esame laimingi ir laimingais darome aplinkinius.

Rugsėjo 1- ąją – Mokslo ir žinių dieną kaip ir kasmet turėjau galimybę būti kartu su Kretingos rajono švietimo įstaigų bendruomenėmis. Šią prasmingą ir svarbią dieną pradėjau dalyvaudamas Šv. Mišiose Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje. Dvasingas šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas ir Pranciškonų gimnazijos direktorius brolis Alvydas Virbalis.

Salantų gimnazija naujus mokslo metus ir šiemet pasitiko būryje vaikų, mokinių, jų tėvelių, mokytojų, darbuotojų ir svečių. Man buvo didžiulė garbė ir laimė, kad jau ne pirmą rugsėjį galiu būti vis gražėjančioje, savo ugdytinių pasiekimais garsėjančioje, turinčioje gilias tradicijas ir jas puoselėjančioje Salantų gimnazijoje.

Salantų gimnazijos bendruomenę sveikino Salantų parapijos klebonas Audrius Keršys, Kretingos rajono savivaldybės tarybos narė Vitalija Valančiutė, Salantų ir Imbarės seniūnai Kazimieras Galdikas ir Antanas Turauskis, tėvų komiteto pirmininkas Vidas Žabinskas. Kartu su visais svečiais išsakėme linkėjimus, kad mokslo metai būtų dosnūs puikių pasiekimų visose srityse, kad mokiniai ir mokytojai būtų kūrybingi, drąsūs, ieškantys ir atrandantys, nestokojantys idėjų ir ryžto. Kad tėveliai noriai įsijungtų į mokyklos gyvenimą. Tik taip visi sukursime jaukią ir pažangią mokyklą, kurioje bus gera augti asmenybėms. Šios gražios ir prasmingos šventės proga perdaviau linkėjimus ir sveikinimus nuo Kretingos rajono mero Antano Kalniaus, vicemerės Vaidos Jakumienės ir Klaipėdos E. Galvanausko profesinio mokymo centro direktorės Dalios Martišauskienės.

Po šventinio renginio vyko labai dalykiškas ir konstruktyvus pokalbis su gimnazijos direktore Aušra Zebitiene, jos pavaduotojomis Lina Vaitkuviene, Vilma Gedviliene, tarybos nare Vitalija Valančiute, Salantų parapijos klebonu Audriumi Keršiu, Salantų ir Imbarės seniūnais Kazimieru Galdiku bei Antanu Turauskiu, gimnazijos Tėvų komiteto pirmininku Vidu Žabinsku. Aptarėme Salantų krašto bėdas ir džiaugsmus, gimnazijos reikalus. Diskusijoje buvo išsakyta daug pastebėjimų, ateities vizijų, ir, aišku, iškylančias problemas.

Tokią šventišką dieną kartu su savo patarėja, savivaldybės tarybos nare Vitalija Valančiute apsilankėme ir Salantų PSPC bei palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Susitikome su vyriausiuoju gydytoju Tomu Skliuderiu, šeimos gydytojomis Loreta Skliuderiene, Alina Vaitkevičiene, slaugytojomis ir kitomis medicinos personalo atstovėmis. Kalbėjome apie šios įstaigos kasdienybę, apie sveikatos apsaugos sistemos reformą, apie iškylančias problemas ir apie dalykus, kuriais reikia pasidžiaugti. Su vadovu ir personalu kalbėjome ir apie gyventojų keliamus nusiskundimus bei taisytinus reikalus šioje įstaigoje. Pabendravome ir su ligoniais.

Popiet iškilmingas renginys, skirtas naujų mokslo metų pradžiai, įvyko Salantų meno mokykloje. Net prapliupęs lietus nesugadino šventinės nuotaikos ir neužgožė nuostabios programos. Džiaugiuosi profesionaliu Salantų meno mokyklos mokytojų kolektyvu, vis daugėjančiu mokinių, norinčių atrasti meno pasaulį, skaičiumi. Puiku, kad šios ugdymo įstaigos anskstyvojo meninio ugdymo grupės veikia Kūlupėnuose, Grūšlaukėje ir Kartenoje, tėvams labai patogu, kad jų atžalos dailės ir muzikos pradmenis gauna vaikų gyvenamojoje vietoje. Kaip sakė Salantų meno mokykos direktorė Silvija Piluckienė, įstaiga turi gražių ateities planų ir visada stengiasi atliepti vaikų ir jų tėvų poreikius.

Rugsėjo 1 – oji tai – diena, kurios prasmę išgyvenome ar išgyvename visi. Juk visi vienaip ar kitaip šią dieną jaučiame jaudulį, iškyla prisiminimai… Rašytojas V. Irvingas yra sakęs, kad pažinimas tarsi jūra: tas, kuris pliuškenasi ir murkdosi paviršiuje, visados panašus į juokdarį ir todėl atkreipia į save daugiau dėmesio, negu perlų ieškotojas, kuris tyliai skverbiasi į nepažintų gelmių dugną, ieškodamas brangakmenių. Todėl visiems linkiu būti drąsiais, kūrybingais ir ryžtingais perlų ieškotojais ir patirti Atradimo džiaugsmą.

Su meile ir džiaugsmu

Seimo narys Antanas Vinkus

 3,601 peržiūrų (-a)

50% LikesVS
50% Dislikes